Mustafa Kurdaş'ın acı günü Mustafa Kurdaş'ın acı günü

Kararda, söz konusu genelgenin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi; temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.