SİYASET
Giriş Tarihi : 27-12-2019 21:52   Güncelleme : 27-12-2019 22:21

Aileler parçalanıyor; İstanbul’da 8 bin evsiz sokakta yatıyor

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan, “İstanbul’da Evsiz İnsanlar Raporu”na göre, İstanbul’da 6 ilâ 8 bin arasında evsiz var ve %99’u sokakta yatıyor. Sokakta yatan evsizler arasında, kazançlarını ailelerine gönderip sokakta yatanlar da var. İşte, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın raporuna göre evsizlerin görülmeyen dramı…

Aileler parçalanıyor; İstanbul’da 8 bin evsiz sokakta yatıyor

Raporda, evsizlerin çoğunlukla aile ve toplumsal bağların zayıflamasının sonucunda toplumdan kopan kişilerden oluştuğu belirtilerek, boşanma davalarındaki artışın evsizliğin en önemli sebeplerinden biri olduğu kaydediliyor. Raporda, aile yapısının güçlendirilmesi başta olmak üzere çözüm önerilerine de yer veriliyor.

Rapora göre, sokakta yatan evsizler arasında, geçmişte ülkenin sayılı iş adamlarının çocukları, onlarca dizi ve filmde rol almış oyuncular, eski öğretmenler, yüksek tahsilli kişiler de bulunuyor.

İstanbul’daki evsizlerin %65-70’inin gerekli şartların sağlanması halinde çalışabilecek durumda olduğu kaydedilen raporda, Saadet Partisi’nin çözüm önerileri de sıralanıyor.

İstanbul’da Evsiz İnsanlar Raporu

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, “Çözüm / İstanbul Raporları”nın ikincisi olan “İstanbul’da Evsiz İnsanlar Raporu”nu açıkladı.

Raporda, “Evsizlik Olgusu”nun tanımlandığı raporda, Dünyada, Türkiye’de ve İstanbul’daki “Evsizlik Olgusu” hakkında bilgi verildikten sonra, İstanbul’da evsizliğin sebepleri, evsizlerin yaşam şartları, karşılaştıkları problemler anlatılıyor.

Bu konuda yapılan sivil ve kamusal çalışmalara da yer verilen raporda, Saadet Partisi’nin çözüm önerileri sıralanıyor. Rapor, sonuç bölümüyle tamamlanıyor.

Raporda, genellikle kış aylarında gündeme gelen ancak 4 mevsim dışarıda yaşayan evsizlerin, toplumun kanayan yarası haline geldiği ve her geçen gün sayısının arttığı kaydediliyor.

“Aile bağlarının zayıflaması sonucu ortaya çıkıyor”

Barınma ihtiyacının en temel kişisel ihtiyaç ve sosyal devlet anlayışının yerine getirmesi gereken en temel hizmet olduğunun vurgulandığı raporda, evsizliğin ilk bakışta ekonomik zorlukların bir sonucu olarak görülmekle birlikte, aile ve toplumsal bağların zayıflamasının sonucunda toplumdan kopma şeklinde gerçekleştiğine işaret ediliyor.

“İstanbul’da 7 ila 10 bin arasında evsiz var”

Rapora göre, kesin bilgiler bulunmamakla beraber bu konuda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, yabancılar da dahil olmak üzere Türkiye’de 70 bin ilâ 100 bin arasında evsiz bulunuyor. İstanbul’daki evsiz sayısı ise 7 bin ilâ 10 bin arasında değişiyor.

“İstanbul’daki evsizlerin %99’u sokakta yaşıyor”

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, kendi gözlemlerine göre İstanbul’daki evsiz sayısının 6 ilâ 8 bin civarında olduğunu belirterek, şunları kaydediyor:

“Daha çok Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş-Şişli çevresi gibi merkez ilçelerde yaşamakta olan evsizler, kırsal bölgelerde çok daha az görülmektedir. Evsizlik problemi, geçmiş yıllarda da zaman zaman gündeme gelmiş ancak gerekli önem verilmediği için İstanbul’da son 10 yılda giderek büyüyen bir problem olmuştur. Geçici barınak bulunmadığı için İstanbul’da evsizlerin %99’u sokakta yaşamaktadır.”

Raporda, genel algının evsiz kişilerin vasıfsız oldukları yönünde olduğu ancak aralarında geçmişte ülkenin sayılı iş adamlarının çocuklarının, onlarca dizi ve filmde rol almış oyuncuların, eski öğretmenlerin, yüksek tahsilli kişilerin de bulunduğu kaydediliyor.

“Evsizlerin %65-70’i çalışabilecek durumda”

Raporda, yaş aralığı 25 ilâ 50 arasında değişen İstanbul’daki evsizlerin %65-70’inin gerekli şartların sağlanması halinde çalışabilecek durumda olduğu, %30’unun ise bazı geçici veya kronik sağlık problemleri sebebiyle hemen çalışabilecek durumda olmadığı kaydedildi.

Rapora göre, İstanbul’daki evsizlerin yaklaşık %30’unun yabancı uyruklu, %70’inin ise Türkiye vatandaşı olduğu, çoğunluğunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden geldikleri belirtildi.

Raporda ayrıca şunlar kaydedildi:

“Kazançlarını ailelerine gönderip sokakta yatanlar var”

“Evsizlerin kendi beyanlarına göre büyük çoğunluğunun aileleri mevcuttur ancak problem yaşamaktadırlar. Aileleriyle irtibat halinde olan evsizlerin bir kısmının ise evsiz olduklarını ailelerinden gizlediklerini düşünmekteyiz.

Bu kimseler, genelde ailesi memleketinde olan ve kendisi İstanbul’a çalışmak amacıyla gelmiş kişilerdir. Bu kişiler, çalışmak için geldikten sonra iş kazası, çalışılan yerin iflas etmesi gibi çeşitli nedenlerle işsiz kalmış veya çok düşük ücretlerle iş bulabilmiş, bu sebeple neredeyse tüm kazançlarını ailelerine göndererek geceleri dışarıda kalmaktadırlar.

Ayrıca ailevî problemler sebebiyle sokakta yaşamaya başlayan ancak ayda birkaç sefer ailesinin yanına uğrayan kişiler de mevcuttur.”

Rapora göre, evsizliğin sebepleri şu başlıklar altında toplanıyor:

• Ailevi problemler

• İşsizlik ve Yoksulluk

• Psikolojik bunalımlar

• Alkol ve Madde bağımlılığı

• Diğer sebepler

“Küçük yaştaki evsizler”

Rapora göre, özellikle yaşı küçük evsizler, geceleri uyumak için terk edilmiş ancak içeriye girişin belirli bir noktadan olduğu binaları tercih ediyorlar. Mümkün olduğunca bulunamayacakları yerleri seçerek güvenlik endişesiyle gizleniyorlar.

Bu evsizler, yaz veya kış mevsimlerinde alanın korunaklı olup olmamasına göre camilerin korunaklı avlu kısımlarında, park ve bahçelerin köşe kısımlarında, metro çıkışlarının merdivenlerinin alt kısımlarında, otogar ve tren garlarındaki kuytu alanlarda, köprü altlarında, mezarlıklarda ve sur diplerindeki balkonumsu 3 yanı kapalı bölümlerde geceliyorlar. Hastanelerin acil bekleme salonları ve inşaatlar da evsizlerin barınma mekânları arasında yer alıyor.

Evsizler nasıl besleniyorlar?

Bazı evsiz vatandaşların yiyecek alma amacıyla geçici dilencilik yaptıkları ancak bunu meslek haline dönüştürmedikleri kaydedilen raporda, şu bilgi veriliyor:

“Sadece karnını doyuracağı miktarı toplayıp sonrasında dilenmemekteler. Bu yola başvuran evsizlerin birçoğu, para değil sadece yiyecek talebinde bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki sürekli dilencilik yapan bir kişinin sokakta kalmasına gerek kalmayacaktır. Evsizlerin bazıları, gıda parası bulabilmek için kâğıt toplayıcılığı yapmaktadır. Yine bu işi de yoğun olarak değil sadece yiyecek alabilmek için yapmaktadırlar.”

Raporda, sokakta yaşayan evsizlerin toplumda potansiyel suçlu gibi görüldükleri, oysa kendilerinin toplumdan korkarak yaşadıkları kaydediliyor.

Evsizlerin yaşam şartları ise şöyle özetleniyor:

“Birçoğu genç yaşta hayata veda ediyor”

“Açlık, ölümcül hastalık, cinayet, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde gibi sebeplerle birçok evsiz, genç yaşta yaşamını yitirmektedir. Ayrıca bu süreç içerisinde dışlanmakta, sözlü ve fiziksel tacize uğramakta, gasp edilmekte, yaralanmakta, uzun süre çeşitli kronik hastalıklarla mücadele etmekte, sürekli güvenlik endişesi ve açlık içinde yaşamaya çalışmaktadırlar.”

Çözüm önerileri

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan “İstanbul’da Evsiz İnsanlar Raporu”nda sunulan çözüm önerileri, kabullenme, tespit, iyileştirme, kazandırma ve önleme olmak üzere 5 ayrı başlık altında sınıflandırılıyor.

- Evsizlik olgusu kanunlarla tanımlanmalı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde özel olarak kurulacak “Evsizler” birimi ile konumlandırılmalıdır.

- Ayrıca yerel yönetimlerin çalışmalarını barındıracak olan belediyelerin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “Evsizler Masası” kurulmalıdır.

- Saha çalışmaları yapılarak evsizler kayıt altına alınmalı ve TÜİK bünyesinde evsizlere yönelik veri tabanı oluşturulmalı, her yıl düzenli olarak takip edilmelidir.

- Evsiz vatandaşlarımızın neredeyse tamamı sokaklarda yaşamaktadır. Bu kapsamda acilen geçici barınma evlerinin kurulması gerekmektedir.

- Birçok evsiz vatandaşımızın kronik hastalıkları mevcuttur. Hastalıklarının ilerlememesi ve tedavi edilmesi amacıyla kurulacak merkezlerde ilk kontrollerinin yapılması ve sonrasında hastanelere yönlendirilmelidir.

- Kamu kuruluşları tarafından evsizlere yönelik sosyal yardım çalışmaları organize edilmelidir. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak olan bu çalışmaların topluma duyurulması amacıyla kamu spotu hazırlanarak ulusal kanallarda yayınlanmalıdır.

- Evsizlerin sosyal yaşama tekrardan uyum sağlaması için gerek psikolojik destek sağlanmalı, gerekse ailevî meselesi olanların sorunlarının çözülmesine destek olunmalıdır.

- Hükümlü evsizlerin tahliye olmadan önce gündeme alınarak tahliye sonrası sivil hayatının önceden planlanması ve topluma kazandırılması gerekmektedir.

- Tespit sürecinde kişilerin meslekleri, bu meslekleri halen yapabilme durumları ve yetenekleri tespit edilerek iş hayatına katılımlarının sağlanması hedeflenmelidir.

- Boşanma davalarındaki artış evsizliğin en önemli nedenlerinden biridir. Aile yapısının güçlendirilmesi de ayrı bir eylem planı gerektiren ve evsizliği önleyecek ana sebeptir.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA