GÜNDEM
Giriş Tarihi : 11-07-2020 19:39

Cumhurbaşkanlığı, Ayasofya davasının reddedilmesini istemiş

Danıştay 10. Dairesi’nin 10 Temmuz’da açıklanan Ayasofya kararında, Cumhurbaşkanlığı’nın, “Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği” tarafından açılan davanın reddedilmesini istediği ancak Danıştay’ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanlığı, Ayasofya davasının reddedilmesini istemiş

Danıştay 10. Dairesi, 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinledi. Karara göre 2 Temmuz’daki duruşmaya davacı derneği temsilen İsmail Kandemir ile avukatı Selami Karaman ve Cumhurbaşkanlığını temsilen Hukuk Müşaviri Zeynep Gökçe Zengin katıldı.

Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi, kararını verdi. Danıştay’ın gerekçesinde, Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Gerekçede, ‘Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır’ denildi.

Cumhurbaşkanlığı davanın reddini istedi

Cumhurbaşkanlığına karşı açılan davanın kararında Cumhurbaşkanlığının da görüşü yer aldı.

Odatv’nin haberine göre, Danıştay’ın kararında yer alan ifadelere göre Cumhurbaşkanlığı, şu gerekçelerle davanın reddedilmesini istemiş:

* 1934 yılında yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararına karşı yıllar sonra dava açılamaz.

* Dava, süresinde değil

* Davacı, Başbakanlığa ve diğer kurumlara Ayasofya ile ilgili olarak zaman zaman başvurularda bulundu

* Davaya esas başvuru içeriği, bir öncekinden farksız

* Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının iptali hususunda muhtelif davalar açıldı, yine aynı işleme karşı davacı tarafından daha önce açılan dava reddedildi ve bu karar kesinleşti. İşlem hakkında kesin hüküm var.

* Ayasofya Camii’nin 1470 tarihli Mehmed Han-ı Sanî Bin Murad Han-ı Sanî Vakfı vakfiyesinden olup tapunun 57 pafta, 57 ada, 7 parselinde ‘türbe, akaret, muvakkithane ve medreseyi müştemil Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi’ olarak kayıtlı. Söz konusu vakıf, tüzel kişiliğe sahip bir mazbut vakıftır ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilmektedir.

* Devlet idaresinin en yüksek karar organı olan Bakanlar Kurulu, idare alanında genel karar organıdır. Anayasa ve kanunlarla kendisine ayrıca ve açıkça yetki verilmemiş olsa bile, idare alanında ‘kanuna dayanmak’ ve ‘Anayasaya ve kanunlara aykırı olmamak’ şartıyla istediği her işlemi yapmak konusunda yetkilidir. Ayasofya’nın tahsis ve kullanım şeklinin değiştirilmesi, yürütmenin takdirindedir. Ulusal ve uluslararası koşullar ile iç hukukumuz çerçevesinde Bakanlar Kurulunca bu konuda her zaman karar alınabilir.

* Bakanlar Kurulu Kararında yer alan imzaların sahte olduğu iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA