SİYASET
Giriş Tarihi : 21-09-2020 15:32   Güncelleme : 21-09-2020 15:40

“Öğretmenlerin yüzde 78’i milli eğitim sistemini niteliksiz buluyor”

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 1 Ağustos - 17 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye’deki 81 ilde ikamet eden 1.333 öğrenci, 1.197 öğretmen, 1.333 veli olmak üzere toplam 3863 kişiyle, eğitim sistemi konusunda bir kamuoyu araştırması yaptıklarını belirterek, araştırmanın sonuçlarını ve önerilerini açıkladı.

“Öğretmenlerin yüzde 78’i milli eğitim sistemini niteliksiz buluyor”

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, öğretmenlik mesleğinin, uygulanan politikalar sebebiyle sürekli itibar kaybettiğine işaret ederek, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması ve söz verilen 3600 Ek Gösterge konuları ivedilikle gündeme alınmalı ve çözülmelidir” dedi.

Meslek liseleriyle birlikte İmam Hatip Liselerinde de eğitimin kalitesi ve niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, “Öğretmenler arasında ücretli, kadrolu ve sözleşmeli gibi tüm ayrımlar ortadan kaldırılmalı. Tüm öğretmenler kadrolu olarak istihdam edilmelidir. Eğitim sistemi, sınav stresinin cenderesinden kurtarılmalıdır” diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin başlaması münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında, partisinin “Eğitim Raporu”nu açıkladı.

Sözlerinin başında bugün ilk kez okulla tanışacak anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine bütün eğitim hayatları boyunca başarılar dileyen Karamollaoğlu, “Yeni eğitim-öğretim döneminin ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu salgın ortamı sona erer ve bütün öğrencilerimiz bir an evvel okullarına, öğretmenlerine kavuşurlar” dedi.

“Genç nüfus gücümüzü değerlendiremiyoruz”

Bir ülkenin en büyük servetinin gençliği, genç nüfusu olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, Türkiye’nin, olarak Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna işaret etti. Karamollaoğlu, Türkiye’nin bu potansiyelden, bu cevherden, bu zenginlikten yeterince yararlanamadığını kaydetti.

“Her değişiklik hüsranla sonuçlandı”

18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde eğitimde 7 kere bakan, neredeyse 77 kere de sistemin değiştiğini belirten Karamollaoğlu, “Değişen bakanların hepsi de, bir önceki sistemi eleştirip, yeni bir sistem getireceğini söyleyerek göreve başladı. Sonuç? Hepsi hüsran. Hepsi hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Maalesef Cumhuriyet tarihinin bu konuda en çok yanılan iktidarıyla karşı karşıyayız” dedi.

Karamollaoğlu, eğitimde yapılan bir yanlışın, ülkenin gelecek 50 yılını, gelecek 100 yılını etkileyeceğini kaydetti.

“Sınavlara hazırlanmaktan hayata hazırlanamıyorlar”

LGS, OKS, SBS, TEOG, YDS, YGS, LYS, DGS, TUS, DUS, LES, ALES, KPDS, KPSS şeklinde sınavları sıralayan Karamollaoğlu, “Çocuklar, at yarışı gibi bir sınavdan öbürüne koşturuluyor. Sınavlara hazırlanmaktan bir türlü hayata hazırlanamıyorlar” dedi.

“Siyaset üstü bir anlayışla ele alınmalı”

Saadet Partisi olarak milli eğitimi, memleketin en başta gelen meselesi olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu, bu konunun siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Karamollaoğlu, bu konuda 1 Ağustos - 17 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye’deki 81 ilde ikamet eden 1.333 öğrenci, 1.197 öğretmen, 1.333 veli olmak üzere toplam 3863 kişiyle bir kamuoyu araştırması yaptıklarını belirterek, araştırmanın sonuçlarını ve önerilerini açıkladı.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Öğretmenlerin %78’i eğitimi niteliksiz buluyor”

1)        Türkiye’de eğitimin ciddi bir nitelik sorunu bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın yüzde 72,6’sı Türkiye’de nitelikli eğitim yapılmadığını ifade etmektedir. Bu oran öğretmenler arasında yüzde 78’e kadar yükselmektedir.

2)        Eğitimdeki eşitsizlik gözle görülür ve tüm kesimler tarafından fark edilir hale gelmiştir.

3)        Vatandaşlarımızın yüzde 81’i tüm öğrencilerin kaliteli bir eğitime ulaşamadıklarını düşünmektedir.

Bu oranın bu derece yüksek olması çok düşündürücüdür ve birçok toplumsal sorunun işaretidir.

4)        Gerçek hayattan kopuk olan bir eğitim sistemi, çocuklarımızı hayata hazırlayamamaktadır.

Vatandaşlarımızın 4’te 3’ü eğitim sisteminin çocukları hayata hazırlamadığını ifade etmektedir. Bu oran öğretmenler arasında bile yüzde 80’leri aşmaktadır.

5)        Öğrencilerimiz, akademik başarı için okul dışındaki aktörlere muhtaç ve mahkûm edilmektedir.

Katılımcıların yüzde 67’si, okulda verilen öğretimin akademik başarı için yeterli olmadığını düşünmektedir.

6)        Okullar spor salonu, bina, bahçe gibi fiziki özellikler ve laboratuvar malzemesi, eğitim araç gereçleri gibi teknik donanımlar açısından yeterli değildir.

Okulların fiziki özellikler ve teknik donanım açısından yetersiz olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 70’leri aşmaktadır.

7)        Eğitim sistemimiz her geçen gün daha da kötüye gitmekte ve vatandaşlarımız sisteme ilişkin güvenlerini kaybetmektedir.

8)        Vatandaşlarımızın yaklaşık 4’te 3’ü eğitim siteminin eskiye nazaran kötüye gittiğini ifade etmektedir.

9)        Adrese dayalı kayıt sistemi, okulların kalitesinde denklik sağlanmadığı için mağduriyetler ortaya çıkarmaktadır.

10)      Vatandaşlarımızın yüzde 62’si, çocuğunu en yakın devlet okuluna gönül rahatlığı ile kayıt ettiremeyeceğini söylemektedir.

11)      Öğretmenlik mesleği, uygulanan politikalar nedeniyle sürekli itibar kaybetmektedir.

Öğretmenlerimiz, maaşlarını ve özlük haklarını yetersiz bulmaktadır.

Ücretli/sözleşmeli, kadrolu gibi ayrımlar da başka bir eşitsizlik durumu ortaya çıkarmaktadır. 

“Bakana güven azalıyor”

Bu tablo göstermektedir ki; eğitim sistemimiz büyük bir kaos ve belirsizliğin içine yuvarlanmıştır. Eğitimimiz gerçek hayattan kopmuştur ve vatandaşlarımız ümitsizliğe sürüklenmiştir. Ortaya konulan süslü lafların aksine birçok okulumuz teknik ve fiziksel olarak yetersiz durumdadır.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a duyulan kısmî güven ve var olan iyimser algı da, beklentilerin somut adımlarla desteklenmemesi nedeniyle zamanla azalmaya başlamıştır.

“Atamalar siyasallaştı”

Esasında problemlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi ehliyet ve liyakata önem verilmemesidir.

Öğretmenlerin mülâkata mahkûm edildiği, yönetici atamalarının siyasî partilerden referans bulmaya kaldığı, yöneticilerin keyfî kriterlerle belirlendiği bir ortamda eğitim sisteminin bu noktaya sürüklenmesi kaçınılmazdır.

EĞİTİM RAPORUMUZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra 21 maddeden oluşan önerilerini açıkladı.

“İnanıyorum ki, Türkiye bu tespit ve önerileri hayata geçirebildiği ölçüde, 2023’e de, 2053’e de daha emin ve sağlıklı adımlarla yürüyecektir” diyen Karamollaoğlu, önerilerini şöyle sıraladı:

“Çocuklarımızı sınava değil hayata hazırlayacak bir sistem oluşturulmalı”

1.         Eğitimde nicelikten çok niteliğe önem verilmelidir.

2.         Evlatlarımızı sınava değil hayata ve geleceğe hazırlayacak kalitede bir müfredat ve eğitim metodu oluşturulmalıdır.

3.         Eğitimde fırsat eşitsizlikleri ortadan kaldırılmalı veya en az seviyeye indirilmelidir.

4.         Kaliteli eğitim, maddî imkânları yetenlerin imtiyazından çıkarılmalı ve toplumun geneline yayılmalıdır.

5.         Okulların teknik, teknolojik, fizikî imkânları ve sınıf mevcutları nitelikli öğretime uygun hale getirilmelidir.

6.         Eğitimin her kademesinde, özellikle de yönetim kademelerinde, yapılan atamalarda liyakat esas alınmalıdır.

7.         Bir ülkenin eğitiminin kalitesi öğretmenlerinin nitelikleri ile doğru orantılıdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen yetiştirme konusunda ciddi adımlar atılmalıdır.

8.         Öğretmenlerin meslek onuruna yakışır şartlarda çalışabilmesi ve görevlerini şevkle ifa etmeleri için öğretmen maaşları ve özlük hakları acilen yeniden düzenlenmelidir.

9.         Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması ve söz verilen 3600 Ek Gösterge konuları ivedilikle gündeme alınmalı ve çözülmelidir.

10.      Devlet okullarının kaybettiği itibar, isabetli reformlarla yeniden kazandırılmalı ve okullarda verilen destekleme / yetiştirme kurslarının niteliği artırılmalıdır.

11.       İmam Hatip Liselerinin planlaması ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılmalı. Sadece seçilmiş olanlarda değil, tüm İmam Hatip Liselerinde eğitimin kalitesi ve niteliği yükseltilmelidir.

12.      Meslek liseleri, ilgili sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmalı ve meslek liselerindeki eğitimin niteliği hem meslekî hem de akademik anlamda artırılmalıdır.

13.      Pandemi ve benzer acil durumlara karşı eğitim sisteminin alt yapısı güçlendirilerek, uzaktan eğitim ve diğer eğitim modelleri üzerinde etkili, verimli ve güven veren planlamalar acilen yapılmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

14.      Eğitim Sistemi’ne veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından duyulan güven, çok alt seviyelerdedir. Güven vermeyen bir sistemin ayakta kalması da faydalı olması da mümkün değildir. Bu yüzden eğitim sistemine güven tesis edecek adımlar süratle atılmalıdır.

15.      Eğitim sisteminin tüm yapı taşlarının, siyasî popülizmden uzak, gerçekçi ve uygulanabilir bir sistemin inşası önem arz etmektedir

16.      Öğretmenler arasında ücretli, kadrolu ve sözleşmeli gibi tüm ayrımlar ortadan kaldırılmalı. Tüm öğretmenler kadrolu olarak istihdam edilmelidir.

17.      Öğretmen performansı objektif kriterlerle, sürekli ölçülmelidir.

18.      Eğitim sistemi, sınav stresinin cenderesinden kurtarılmalıdır.

19.      Öğrencilerin, test sorularının değil bilgi ve hakikatin peşinden koşmasını sağlayacak bir sınav sistemi getirilmelidir.

20.      Eğitimdeki amaç, öğrencilerimizi uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek birikim ve donanıma ulaştırmak. Meslekî ve akademik olarak hayata hazır hale getirmek, ahlâkî ve insanî değerlerle donanmış bir birey olarak yetiştirebilmek olmalıdır.

21.      Eğitim sistemimizin sorunları yüzeysel değil, köklü ve kroniktir. Dolayısıyla alınacak tedbirler de günü kurtarmaya yönelik pansuman tedbirler değil tüm paydaşların katılımıyla köklü, kalıcı ve cesur reformlar olmalıdır.

“Her türlü çabaya, her türlü desteği vermeye hazırız”

Temel Karamollaoğlu, konuşmasını, “Biz, Saadet Partisi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği, ülkemizin aydınlık yarınları için bu yönde gösterilecek her türlü çabaya, her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyor, sizlere, aziz milletimize ve tüm eğitim camiamıza en kalbi duygularımla saygılar sunuyorum” diyerek tamamladı.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA