GÜNDEM
Giriş Tarihi : 24-02-2021 05:15   Güncelleme : 24-02-2021 05:18

Üç üniversite, “İslâmî İlimler Algısı Sempozyumu” düzenliyor

Bayburt Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri, “Uluslararası Günümüzde İslâmî İlimler Algısı Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyumun ilki, “Sünnet Algısı” alt başlığı üzerine 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Üç üniversite, “İslâmî İlimler Algısı Sempozyumu” düzenliyor

Sempozyumda, “Kaynaklık değeri açısından sünnet”, “Sahabe ve sünnet algısı”, “Klasik dönem İslâmî ilimlerde sünnet algısı”, “Oryantalizm ve sonrası modern dönemde İslâmî ilimlerde sünnet algısı”, “Kur’ân eksenli ekol ve anlayışların sünnet algısı”, “Günümüz İslâm dünyasında sünnet algısı ve yansımaları”, “Dijital ortamlar ve sünnet” konularında tebliğler sunulacak.

Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, sempozyum düzenleme kuruluna bildiri özeti göndermek için son tarihin 22 Mart 2021 olduğunu, kabul edilen bildirilerin ise 9 Nisan 2021’de açıklanacağını belirtti. Bildirilerin tam metinlerinin gönderileceği son tarihin 17 Mayıs 2021 olduğu kaydedilen duyuruda, sempozyumun 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirileceğini bildirdi. Bir seri hâlinde düzenlenmesi planlanan sempozyunlar, Bayburt Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi İlahiyat fakültelerinin ortak çabası ve dönüşümlü ev sahipliğinde yapılacak.

“Uluslararası Günümüzde İslâmî İlimler Algısı Sempozyumu” hakkında şu bilgi verildi:

İslâmî ilimler, Hz. Peygamber’in (sav) vefatından sonra tarihî bir süreç içerisinde oluşum ve gelişimini gerçekleştirmiştir. Zaman içerisinde bu ilimler birbirinden ayrılmış ve bunların alt disiplinler halinde kesişen ve ayrışan noktaları belirginleşmiştir. Aynı ilim dalı kültürel, yerel ve sosyolojik anlayış farklılaşmasına bağlı olarak da farklı değerlendirilmelere tabi tutulabilmiştir. Bu farklılık ve değişim, günümüze kadar sürmüş, günümüzde de güncelliğini devam ettirmektedir. Çünkü bölgesel gelişmişlik düzeyi ve o bölgedeki hâkim bilimsel, kültürel ve sosyolojik yaklaşımın İslâmî ilimleri anlamlandırmadaki yönlendiriciliği kaçınılmaz bir gerçekliktir. Özellikle modernitenin ve küreselleşmenin etkisiyle geleneksel ilmî yaklaşımımız ve bu ilimlerin kavramları anlam kaymasına, anlam farklılaşmasına uğramıştır. Bir yandan tarihî süreçte oluşan muazzam bir birikim, diğer yandan çağın getirdiği ve zorladığı anlam kaymaları ve genişlemeleri bu konuların güncelliğini tetiklemektedir.

“Günümüzde İslâmî İlimler Algısı” üst başlığı ile uzun soluklu düzenlemeyi düşündüğümüz sempozyumlar dizisinin ilkini “Sünnet Algısı” alt başlığı ile ilim adamlarımızın dikkatine ve değerlendirmesine sunmayı amaçlıyoruz.

Güncel İslâmî ilim ve kavram tartışmaları günümüzde en yoğun olarak “Sünnet” konusunda yaşanmaktadır. Alt başlığın seçilmesinde bu güncel durum etkili olmuştur. Bu sempozyumlar, Bayburt Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi İlahiyat fakültelerinin ortak çabası ve dönüşümlü ev sahipliğinde yapılacaktır. “Sünnet Algısı” temalı ilk sempozyum Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde yapılacak, gelecek yıllarda farklı alt başlıklar ile dönüşümlü olarak diğer fakültelerimizin ev sahipliğinde devam edecektir. Uzun soluklu iş birliğine ve bereketli toplantılara vesile olmasını ümit ediyoruz.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA