GÜNDEM
Giriş Tarihi : 08-04-2021 20:01

AYM, KHK’nin ‘medyaya el koyma’ maddesini iptal etti

CHP’nin 2016 yılındaki başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, medya kuruluşlarının kapatılması ve bunların mal varlığının Hazineye devrini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) ilgili maddesini iptal etti.

AYM, KHK’nin ‘medyaya el koyma’ maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun”un bazı hükümlerini, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Buna göre, Yüksek Mahkeme, kanunun, millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen oluşumlarla ilişkili medya kuruluşlarının, ilgili bakanın onayıyla kapatılması ve bunların mal varlığının Hazineye devrini düzenleyen maddesini iptal etti.

İptal edilen diğer hükümler

Kanunun, olağan üstü hal (OHAL) süresince soruşturma ve kovuşturmalarda tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanmasını öngören kuralı da Anayasaya aykırı bulundu.

Anayasa Mahkemesi kararıyla, avukatların dosyadan örnek alma yetkisinin cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilmesine dair hükmün de iptaline karar verildi.

OHAL sürecinde toplam 204 medya kuruluşu kapatıldı. Bunlardan 25’i hakkında kapatma kararı iptal edildi. Kapatılan 179 medya kuruluşu arasında 53 gazete, 37 radyo istasyonu, 34 televizyon, 29 yayınevi, 20 dergi ve 6 haber ajansı bulunuyor

CHP, 2016 yılında başvurmuştu

Anayasa Mahkemesinin Resmî Gazete’de yayımlanan kararına göre, CHP, 8 Kasım 2016 tarihli 6755 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu esastan sonuçlandıran Yüksek Mahkeme, iptal edilmesi istenen bazı maddeleri, oy çokluğuyla anayasaya aykırı buldu.

Kanunun, “Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin, yayınevi ve dağıtım kanallarının ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakanın onayı ile kapatılmasını ve bunların her türlü mal varlığının Hazineye devrini” düzenleyen kuralın iptal edilmesine karar verildi.

Gerekçe: OHAL süresini aşacak biçimde uygulanmaya imkân veriyor

Gerekçede, kuralın, “olağan üstü hâlin ilânına sebep olan tehdit veya tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik olmasına rağmen olağan üstü hâl süresini aşacak biçimde uygulanmaya imkân verdiği” belirtildi.

“İfade ve basın özgürlüğüne sınırlama geliyor”

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, dava konusu düzenlemenin, özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin, yayınevi ve dağıtım kanallarının belirli şartlar altında kapatılmasını öngörmek suretiyle “ifade ve basın özgürlüğüne sınırlamalar getirdiği” kaydedildi.

Kuralda geçen “aidiyet, iltisak, irtibat” kavramlarının hukukî niteliği ve objektif anlamının yargı içtihatlarıyla belirlenebileceği vurgulanan gerekçede, bu kavramların içinde bulunulan döneme göre farklı yorumlanabilmesinin mümkün olduğuna işaret edildi.

Gerekçede, Anayasa’nın 28. maddesinin son fıkrasında, “Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma hâlinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir” denilmek suretiyle, süreli yayınların mahkeme kararı olmaksızın kapatılamayacağının belirlendiği ifade edildi.

Diğer iptal kararları

Yüksek Mahkeme, kanunun, “olağanüstü hâl süresince soruşturma ve kovuşturmalarda tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanması”nı öngören kuralının da iptaline hükmetti.

Kanunun, “Soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek olması hâlinde müdafinin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilmesi”ne dair maddesi de iptal edildi.

“Olağan üstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez” şeklindeki kanun hükmü de Anayasa’ya aykırı bulundu.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA