Fesih Bozan
Fesih Bozan
Giriş Tarihi : 30-07-2021 20:21

Siyaset gerekli mi, siyaset kirli mi? (2)

Bir önceki yazımızda siyasetin önemi ve ekonomik alandaki etkilerini yazmıştık. Bu yazımızda da bir önceki yazımızın devamı olarak, siyasilerin yaklaşım ve uygulamaları neticesinde ülkemizin en önemli sorunu haline gelen Kürt meselesini değerlendireceğiz.

Kürt meselesi, doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızı etkileyen, yaklaşık 50 bin insanımızın hayatına mal olan, Türkiye’yi baştan başa, yeniden imar edebilecek bir serveti, dağa ve taşa bomba olarak atan, barış ve huzur ortamının önündeki en önemli meseledir.

Küresel bir boyut haline gelmiş olan Kürt meselesinin, ancak Ankara, Tahran, Bağdat, Erbil ve Şam’ın diyaloğunda, hak ve adalet ekseninde çözüleceğine inanıyorum. Türkiye, buna öncülük etmelidir. Tabi ki, bu meseleyi doğru analiz edecek ve çözümler üretebilecek siyasilere ihtiyaç vardır.

Siyasilerin sadece Diyarbakır veya Şırnak’a yani Doğu illerine gittikleri zaman “Kürt meselesi benim meselemdir” demeleri veya birkaç kelime Kürtçe konuşmaları meseleyi eksik anladıklarının en büyük göstergesidir. 

Bu meseleyi, sadece Diyarbakır veya Hakkâri’de konuşacak bir mesele olarak görmemek lâzım. Çünkü Türkiye’nin en çok Kürdün yaşadığı şehir Diyarbakır, Şırnak veya Hakkâri değil, İstanbul’dur. Yaklaşık 3-4 milyon Kürt’ün İstanbul’da yaşadığını söyleyebiliriz. Bunun yanında, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesinde de yoğun Kürt nüfusu yaşamaktadır. Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Bursa, Kocaeli hatta Tekirdağ’da bile, Kürt seçmenin iradesinin, ağırlığının açıkça hissedildiği batı illerinden bazılarıdır.

Kaldı ki Kürt meselesi, bir oy meselesi değil, hak ve adalet meselesidir. Siyasilerin bu meseleye yaklaşım şekli, hak ve özgürlüklerden veya statükodan yana mı olduklarını gösteren bir meseledir.

Yine siyasilerin çok kullandığı ama hukuki olarak hiçbir karşılığı olmayan, “biz kardeşiz”, “etle tırnak gibiyiz”, “Çanakkale’de beraber savaştık” gibi söylemlerin, Kürtler üzerinde bir ağırlığı kalmadığı gibi itici de olabiliyor. Çünkü bu sözlerin, laftan ileri gitmediği görülmektedir. Bunu anayasanın aşağıdaki ilgili maddelerinde de rahatlıkla görebiliyoruz.

Herkesi Türk olarak nitelendiren, Türkçeden başka ana dil tanımayan, hep Türklüğü öne çıkaran, başka ırk, kavim ve etnik grupları yok sayan bir Anayasaya sahibiz. Bunu 1921 Anayasası hariç sonradan hazırlanan 1924, 1961 ve sonrasındaki tüm anayasalarda görmek mümkündür.

İşte mevcut Anayasamızdaki bazı maddelerden örnekler:

“Başlangıç metni, anayasanın 6, 42, 66, 81, 103, 104, 134 ve 174. maddelerinde olduğu gibi Türklük öne çıkarılmış, Kürt halkı başta olmak üzere, diğer ırkların görülmediği bir Anayasa’da, haliyle 10. Madde de anlamsız ve sembolik kalmış oluyor.

Eski Türkiye olsun bugünkü Türkiye olsun hakim zihniyetin sebep olduğu temel mesele, Kürt halkının inkârı, asimilasyonu ve tek tipleştirilmesi meselesidir. Maalesef, yıllar değişmiş, şahıs ve partiler değişmiş, ama halen tek parti ve tek tipleştirme zihniyeti değişmemiştir. Tek parti, tek millet… tek…, tek…,

Ama şu hakikati kaçırıyoruz. Eğer “Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı.” (Maide 48) Ama yapmamış, çok farklı ırk ve kabileler olarak yaratmış. Elbette bu farklı ırk ve kabile olmak ayrışma ve çatışma sebebi değil, tanışma sebebidir.

Çoğulculuk ve farklılıklar Allah’ın (cc) bir takdiridir. (Rum 22) Bu farklılıkları, bir ayrışma, çatışma, bölünme sebebi değil, birbirinin meziyetlerinden istifade edecek, birer nimet ve zenginlik olarak görmek gerekir.

Irkçılık ve ırka bağlı milliyetçilik, Peygamber Efendimizin tabiriyle, “ayağımızın altındadır.” Tabi bunu söylemde değil, uygulamada göstermek lâzım.

Hiç kimse anne, baba, ırk, renk ve kavmini seçmediğine göre, bunları kendisi için bir değer ve üstünlük göremez (Hucurat 13) ve diğer kavimleri de aşağılayamaz. Kişi için değer ve üstünlük kazandıran, ırkı veya dili değil, sahip olduğu doğru bir iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmesidir. (Asr 3)

Yine, ırk ve milliyetçiliğin öncelendiğini gösteren, diğer bir örnek verecek olursak, Kuzey Kıbrıs Türklerinin uğradığı zulüm ve katliamları durdurmak için, haklı bir müdahale yapılmış ve devletleşmeleri sağlanmıştır. Yunanistan, Bulgaristan, Irak ve Suriye’deki Türkmenlerin, uğradıkları haksızlık ve zulümlere karşı, haklı olarak hakları zaman zaman savunulurken, diğer taraftan “Kürtler bizim kardeşimiz” deyip hem Irak ve hem de Suriye’deki Kürtlerin temel hak ve özgürlükler noktasındaki taleplerini tehdit olarak algılamak, çelişki olup, tutarlı bir yaklaşım ve kardeşliğin gerekliliği değildir.

Elbette her ülke, kendisine yönelik bir saldırı olsa kendini savunmak ve sınırlarını korumak için gerekli tedbirleri alacaktır. Ancak burada elinde silah olanla vatandaşı birbirinden ayırmak gerekir. Elindeki silahla sınır ihlâli yapan ile mücadele ederken, sade vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini kaybetmelerine sebep olmamak gerekir.

Türkiye, diğer ülkelerdeki Türkmenlere sahip çıktığı gibi Kuzey Irak ve Suriye’deki Kürt halkına sahip çıkması, zalim Esad ve kafa kesen IŞİD’e karşı Kürtleri korumaya alması ve Kürtleri ABD ve Rusya’nın korumasına muhtaç bırakmaması, daha isabetli bir adım olurdu.

ABD ve Rusya’nın silah sanayilerini geliştirmeleri için, çatışma, savaş ve savaşacak kabile, örgüt ve devletler lâzım. Rusya Savunma Bakanı Şoygu: “Suriye’de 320’den fazla silahı test ettik” dedi. (16.7.2021 Independent) Bunun için, tabiatı gereği, “emperyalist, sömürgeci ve saldırgan olan küresel kapitalizm”, (Fikret Başkaya) Irk, kabile, din, mezhep ve ülkeler arasında hep savaş, çatışma ve düşmanlıkları derinleştirmek isterler. Bunu gözden kaçırmamak lâzımdır.

Aslında, milliyetçi Arap, Fars ve Türklerin, “kendileri için istediklerini Kürt halkı için de istemeleri, kendilerine yapılmasını istemediklerini Kürt halkına yapmamaları” durumunda, bu meselenin çok daha kolay çözüleceği kesindir.

Bu meselesinin temelinde, Kürt halkının;

·       Kimlik sorunu-vatandaşlık hakkı, (Bu konuda hep “Kürtler de öğretmen, doktor, milletvekili, başbakan… her şey olabiliyor” deniliyor. Doğrudur, olabiliyor; ama Türk vatandaşı olarak oluyor),

·       Anadilde eğitim, öğretim ve kullanım hakkı ve

·       Kültürel hakların anayasal güvence altına alınma talepleridir.

Yani bir Türk, Arap veya Fars halkı için, hak ve helâl kabul edilen ne varsa, Kürt halkı için de hak ve helâl kabul edilmesidir.

Rahatlıkla anlaşılacağı gibi, anayasaları, yönetmelik ve kararnameleri hazırlayan, düzenleyen ve uygulayanlar siyasilerdir. Tabi bu yasa ve icraatlar, siyasilerin sahip oldukları zihniyete göre şekillenir ve uygulanır.

Bundan dolayı ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamlaştıracak, sevgi ve barış ortamını artıracak, dürüst, adil, haktan ve adaletten yana, kutuplaştırıcı değil kucaklayan, ötekileştiren değil birleştiren, siyasetçi ve siyasi anlayışın önemini bize açık ve net göstermektedir.

Bundan dolayı, ülke ve millet olarak yaşadığımız tüm meseleleri doğru, hak ve adaletten yana çözmek için siyaset gereklidir ve siyaset alanını temiz tutmak için de siyaseti kirli kişilere bırakmamak, sağlam ve dürüst kişilerin siyasette söz sahibi olmasının hayati bir mesele olduğunu söylüyoruz.

Vesselâm.

NELER SÖYLENDİ?
@
Fesih Bozan

Fesih Bozan

DİĞER YAZILARI Ya “İktidar Market”teki fahiş fiyatları kim denetleyecek? 17-01-2022 20:06 Siyaset nedir, ne değildir? 23-12-2021 23:09 İktidarın can simidi “Dış Güçler”(!) 06-12-2021 06:00 Ekonomik kurtuluş savaşı mı? 26-11-2021 20:23 Helâlleşmek 22-11-2021 22:40 Erdoğan ülkeye buzlu camdan mı bakıyor? 17-11-2021 20:38 Barış varken savaş, sevgi varken nefret niye? 04-11-2021 20:43 Kürt sorununda muhatap kim? 09-10-2021 20:41 Kürt sorunu yok mu? Varsa, muhatabı kim olmalı? 05-10-2021 15:48 “Elinize dizinize dursun!” 24-09-2021 00:06 Ne söylüyoruz ne yapıyoruz? 13-09-2021 11:08 Zırhlı araçların sebep olduğu ölümlere kim dur diyecek? 06-09-2021 17:12 1 Eylül “Dünya Barış Günü” mü? 31-08-2021 15:30 Irk, ırkçılık, faşizm ve yabancı düşmanlığı -2 23-08-2021 09:18 Irk, ırkçılık, faşizm ve yabancı düşmanlığı -1 19-08-2021 02:21 Tedbir alamayan hükümet, enkaz kaldırmakla övünür 17-08-2021 00:10 Yanıyoruz 06-08-2021 16:44 Konya katliamının yol taşları 01-08-2021 21:28 Siyaset gerekli mi, siyaset kirli mi? (2) 30-07-2021 20:21 Siyaset gerekli mi, siyaset kirli mi? (1) 19-07-2021 17:02 Erdoğan, Diyarbakır’da nabza göre şerbet verdi ama tutmaz 15-07-2021 17:42 İnsanın, hak ve adaletten yana mücadelesi 06-07-2021 16:32 Sorumlu, ama sorumsuz! 23-06-2021 16:38 “İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın” 16-06-2021 23:44 Cumhur ittifakının, mafya ile ittifakı! 27-05-2021 03:44 İslâm coğrafyasına saplanan hançer: İsrail 3 17-05-2021 17:44 İslâm coğrafyasına saplanan hançer: İsrail (2) 17-05-2021 04:28 Bugün bayram mı? 13-05-2021 03:24 İslâm coğrafyasına saplanan hançer: İsrail (1) 12-05-2021 21:27 Yozlaşma, çürümüşlük ve istismarcılık 02-05-2021 23:10 104 Amiral’den AK Parti iktidarına Cansuyu bildirisi 11-04-2021 14:18 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 08-03-2021 23:42 28 Şubat darbesinin düşündürdükleri 28-02-2021 15:26 Bugün bir yıldız kaydı 27-02-2021 18:31 Yeni anayasa, “Benim anayasam” mı, “Bizim anayasamız” mı olacak? 11-02-2021 01:02 Siyasiler ve Gazetecilere Yapılan Saldırılar 26-01-2021 09:15 2020 yılı kötü müydü? 07-01-2021 12:53 Mesele iç hukuk mu, AİHM mi? 31-12-2020 08:44 Covid-19 salgınının düşündürdükleri 07-12-2020 22:34 AKP iktidarının ekonomi ve yargıda reform sözleri ve Nasrattin Hoca 19-11-2020 18:12 Yanan ışıklar mı, sönen ocaklar mı? 19-10-2020 20:25 Yükselmekte olan ırkçılık ve milliyetçilik -2 10-10-2020 23:21 Yükselmekte olan ırkçılık ve milliyetçilik -1 03-10-2020 17:06 Sakarya ve benzeri saldırıların düşündürdükleri 17-09-2020 15:01 Algı üzerine kurulu bir yönetim anlayışı 30-08-2020 13:15 Geleceğe dair umudun var mı? 20-08-2020 12:22 Sosyal medyayı denetleme mi düzenleme mi? 05-08-2020 13:44 Darbelerin perde arkasını görebilmek 27-07-2020 19:37 Hukuk ve adalet kişiye göre değişir mi? -2 06-07-2020 13:54 Hukuk ve adalet kişiye göre değişir mi? -1 29-06-2020 12:45 Tedricen değişmek ya da değiştirilmek 12-06-2020 23:02 Tarım ve çiftçi can çekişiyor 04-06-2020 17:07 Diyarbakır’ın Fethi ve Anlamı 29-05-2020 00:48 1 Mayıs İşçi Bayramı (!) 01-05-2020 15:02 Yardım, Kutuplaştırma ve Her Alanda Tekelleşme 01-05-2020 07:46 Kovid-19’un ortaya çıkardığı gerçekler ve sosyal devlet anlayışı 13-04-2020 14:58 Ceza İnfaz Paketi 31-03-2020 22:33 Üçüncü Yargı Reformu ve İstanbul Sözleşmesi 27-03-2020 22:05 Kürtlere Yapılan Soykırımın Adı: HALEPÇE 18-03-2020 21:40 Corona Virüsün Ortaya Çıkardığı Virüsler (!) 16-03-2020 18:50 Kurtlar Sofrasındaki Menü: Suriye 04-03-2020 04:35 Adalet Konuşulmaz Yaşanır (2) 07-02-2020 23:12 Adalet konuşulmaz, yaşanır (1) 21-01-2020 15:38 Orta Doğu’da Fotoğrafın Tümünü Görmek 07-01-2020 20:00 Cinsiyet, Kadın, Erkek, Aile ve İstanbul Sözleşmesi (2) 16-12-2019 21:33 Cinsiyet, Kadın, Erkek, Aile ve İstanbul Sözleşmesi (1) 11-12-2019 19:02 Beştepe’ye Giden CHP’li Kim? 28-11-2019 14:10 Saadet Partisi’nin Büyük Kongresi Sonrası Notlar (2) 17-11-2019 11:39 Saadet Partisi’nin Büyük Kongresi Sonrası Notlar (1) 13-11-2019 19:19 Fırat’ın doğusuna müdahale (3) 30-10-2019 21:45 Fıratın doğusuna müdahale  (2) 21-10-2019 02:01 Fıratın Doğusuna Müdahale (1) 13-10-2019 18:15 Toplumsal uzlaşının kodları 02-10-2019 19:56
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA