Feyzullah Aydoğan
Feyzullah Aydoğan
Giriş Tarihi : 26-10-2019 09:11
Güncelleme : 26-10-2019 09:19

İktisadi yapıların temelleri

İnsanlık tarihi süreci içerisinde iktisadi yapılar din ve ahlaki kurallardan beslenmiştir. Hiçbir toplum din ve ahlak kavramlarından uzak kalmamıştır. Tartışmalar ne yönde olursa olsun insan, inanan kimsedir. Hukuk; yeryüzünün huzur ve sükunu, adalet ve güvenin teminatı, hakkın teslimi anlamında baktığımızda aslında hukukun muhtevasının da ahlak olduğunu biliriz. Ahlakı öncelemeyen iktisat politikalarının bir ayağı topal kalmış ve insanlığa huzurun değil, sömürü ve zulmün aracı haline geldiğini hem önceki hem de modern toplumlarda farklı şekillerde görmekteyiz. Tarihi köklerimizi ve toplumsal yapımızı dikkate aldığımızda modern dünyadan daha ileri bir iktisadi yapımızın olduğunu fark edebiliriz. Ancak, bu yapıya nedense gittikçe yabancılaştığımızın da bilinmesi gerekir.

İslam İktisadi ve Kuralları

-Nazari yapısı

Kendine özgü ilmi kaynakları, özel hedefleri ve amacı olan faaliyet alanıdır.

-Tarihi tatbiki

Uygulanmış, tarihi örneklerde başarı elde etmiş, derme çatma olmayan, tutarlı ve kendi kendine yeterli olan her türlü iktisadı içeren bir yapıya sahiptir.

İslam iktisadı, özünde paylaşmanın adaletle gerçekleştirilmesi ihtiyacından doğmuştur. Felsefesinde ise haksız paylaşmayı önleme anlayışı mevcuttur.

Batı iktisat felsefesinde ise, ‘Kaynaklardan nasıl daha fazla pay alabilirim?’ isteği öne çıkarılmaktadır. İnsanların sürekli tüketmesi önerilir ve ürünleri tekrar üreten firmaların daha çok kazanmasını sağlamak amacındadır. Bunu dünya çapında yaptıklarında ise sömürü başlamaktadır. Tüketim hırsı, üretimi körüklemektedir ve sömürü çarkı böyle döndürülmektedir. Kapitalist Batı anlayışı, üretim ve tüketim esnasında dünyayı hem kirletir hem de doğanın dengesini bozmada bir mahcubiyet veya pişmanlık da duymaz. İslam iktisadi yapısında ise canlı ve cansız nimetleri bir bütün olarak ele alır, zarar verilmesini ve israfı yasaklar. Ayrıca fert ve toplum, madde ve mana, dini ve dünyevi tüm dengeyi kurmuştur. Tüm fıtri ihtiyaçları makul karşılayıp fert ve toplum menfaatleri dengesini de gözetip ‘ihtiyacı olana verilmesini’ ve de ‘servetin hükmetme aracı olmamasını’ sağlamıştır. Kazancın haksız yoldan elde edilmesini de kesinlikle yasaklamıştır.

İktisat, Arapça kökenli bir kelime olup denge anlamı taşır.

Üretim-tüketim, arz-talep, ithalat-ihracat, emek-ücret, para-mal dengesi gibi iktisadi kavramların uygulamada dengelenmesi esastır. Bu dengelerin birinin veya birkaçının şaşması durumunda ekonomik krizler, sömürülmeler ve mülklerin el değişimi gerçekleşir.

İktisadi modellerin hukuken geçerli olması için modellerin hukuka uygun olması gerekir. Hukuk bu anlamda ahlakın yani normların neye göre belirlediğine veya neyin kabul edildiğine bağlıdır.

Günümüzde iktisat politikaları çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmıştır.

-Sektörel politikalar

Tarım, sanayi, teknoloji, kobi, enerji, ulaşım, dış ticaret ve turizm politikaları.

-Toplumsal amaç politikaları

İstihdam, büyüme ve kalkınma, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, gelir dağılımı ve bölüşüm politikaları.

-İktisadi alan politikaları

Yerel yönetimler, bölgesel kalkınma, uluslararası iktisat politikalarıdır.

Bu iktisadi politikalar, dünya ülkelerin tamamına yakınında uygulamaya konulmuş veya konulmaya çalışılmaktadır. Ülke olarak iyi yönetilen, toplumsal amaca uygun, adil gelir dağılımını ve bölüşümünü gözeten politikaları savunmaya; aksi durumlarda ise eleştirme, haktan ve adaletten yana olma gayreti içeresinde olacağımızın bilinmesini isteriz.

NELER SÖYLENDİ?
@
Suat Koçyiğit 1 yıl önce
Feyzullah bey güzel yazınızdan dolayı tebrik ediyorum...
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA