Feyzullah Aydoğan
Feyzullah Aydoğan
Giriş Tarihi : 13-11-2019 12:06

Etkili Ülkelerin Hedef ve Stratejileri

Küresel ifsat çalışmalarının zirveye çıktığı günümüzde Müslüman ülke ve topluluklara reva görülen hayat tarzı ölüm, sefalet ya da zulme maruz kalmış olarak tarihin en aciz dönemi yaşanıyor. Bu durumdan çıkışı sağlayacak çalışmaları başlatabilmek için öncelikle bu duruma nasıl gelindi bunu ortaya koyduktan sonra yapılması gerekenleri başlatacak bir dizi çalışmaların ortaya konması ve bu çalışmalara engel teşkil eden endişe ve tehditlerin varlığının bilinir hale getirerek bertaraf edilmesi çalışmalarına ihtiyacımız vardır.

Batı yüzyıllardır Haçlı Seferleri ile tüm insanlığa ve özellikle Müslümanlara karşı saldırgan tutumunu ortaya koyarak işgal, sömürü, asimilasyon ile dünyayı hegemonyasına alıp bugün ise İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarında kendi oluşturduğu uluslararası örgütlerin kurumsal faaliyet alanları içerisinde etkinliği devam ettiriliyor. Batı kendi içerisinde geçirdiği aşamalarla Rönesans, Fransız İhtilali ve Sanayi Devriminin ardından sahip olmak istediği 'Dünya Hâkimiyeti' için dünyada iki kez büyük savaş çıkardıktan sonra milletlerarası oluşumları Batı lehine kurgulayarak kendi bölgelerinde demokrasi, eşitlik ve barışı sağlamada başarılı olurlarken; dünyada Sekülerizmi popüler kültür haline getirerek tüm insanlığı değerlerinden koparıp kapitalizmin kölesi haline getirmiş oldular. Batının ana hedefi, kendi sapkın inanç, ideal ve çıkarları çerçevesinde ‘Dünya Hâkimiyetini’ sağlamaktır. Bunun için de her bir devlet veya oluşturulan yapıların sürekli yeniledikleri ‘Stratejileri’ bulunmaktadır.

Ülkemiz ve bölgemizin içinde bulunduğu şartları önce doğru analiz edebilmeliyiz ki, doğru stratejiler geliştirip doğru kararlar alabilelim. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve özellikle kargaşa haline getirilen bölgemizde etkili olan küresel güçlerin stratejilerini bilerek karşı strateji geliştirmek mecburiyetindeyiz.

İslam dünyasındaki her kargaşanın altında ABD var.

Dünya üzerinde hâkimiyet kuran emperyalist güçlerin uyguladıkları stratejileri var. Bunları iyi bilmek lazım.

-Stratejik bölgelerin kontrolü.

-Açık denizlerde hâkimiyet.

-Stratejik maden ve enerji kaynaklarına ulaşım.

-İslam ülkelerinin ve diğer ülkelerin kalkınmasını önlemek.

-İslam dünyasını yeniden şekillendirmek.

-İsrail’in Arz-ı Mev’ud emellerine destek vermek.

İslam dünyasında meydana gelen her kargaşanın altında Siyonizm’in, Amerika’nın, CIA’nın olduğu açıkça biliniyor. İslam coğrafyasını yeniden tanzim etmek istiyorlar. Etnik çatışmalar, mezhep savaşları hep bunların eseridir. IŞİD gibi radikal gruplar ortaya çıkararak, Batılıların İslam’a yönelmesini de engelliyorlar.

Etkili Ülkeler, Hedefleri ve Stratejileri

Kapitalist Blok / Batı / ABD, İngiltere ve AB

Bir ada ülkesi olan İngiltere coğrafyayı bir stratejik silah olarak kullandığı dönemde özellikle Asya hâkimiyetini sağlamak için Rusya’nın Hindistan’a ve Akdeniz’e ulaşmasını engellemesi geleneksel strateji halini aldı.

Bugün Batı blokunun stratejisi ekonomik, siyasi ve askeri olarak Rusya’nın, Çin’in ve İslam ülkelerinin kuşatılarak dünya zenginliklerinin kendi kontrollerinde olması. Rezerv para Doların kullandırılarak finansal sistemin işletilmesi ile dünya ekonomisini ellerinde tutması. Büyük Okyanusta askeri üslerin tesisi. Afganistan’ın işgali (hem Çin’i, hem Rusya’yı karadan kuşatmak için en stratejik konumdaki ülke) AB’nin genişlemesi ve Avrupa’nın iç ihtilaflardan kurtularak tek devlet haline gelmesi. İslam Âleminin kontrol altına alınması ve bazı ülkelerin işgali. İhtilaflar ve iç çatışmalarla İslam Birliği fikrinin zayıflatılması. İslam inanç ve değerlerine yönelik tahrifatlar ve İslam’ın yozlaştırılması.

İsrail / Siyonist Zihniyet

Nil ve Fırat arası Arz-ı Mev’ud ve büyük İsrail ideali. BOP’un hayata geçirilmesi için küresel güçlerin ve uluslararası kuruluşların baskı altında tutulması ve kontrolü.

Eski Komünist Blok / Doğu / Rusya

Eski Sovyetler Birliğini yeniden toparlamak. Çin ile ittifakın güçlendirilmesi. Petrol ve doğalgazın stratejik olarak kullanılması. Baltık Denizinde ‘Kaliningrad’ üssünün statüsünün korunması. (Rusya toprağı sayılmaktadır) Karadeniz’de “Kırım Yarımadası” ve deniz limanlarının yeniden ihyası. Akdeniz’de varlık göstermesi, Lazkiye üssünün genişletilmesi ve takviyesi için Esat’ın desteklenmesi.

Çin

Son 30 yılda dünyanın en hızlı kalkınan ülkesi. Üretim gücünü ulusları güç haline dönüştürme çabası. Büyük Okyanus’ta varlığının hissettirilmesi. Afrika, Güney Amerika ve Asya ülkeleri ile ittifaklar oluşturularak bu ülkelerin tabii kaynaklarından yararlanılması. Milli Gelirin, üretime dönük ve Yüksek Teknoloji içeren yatırımlarla hızla yükseltilmesi. Özellikle Rusya’nın doğal kaynaklarından, uzay ve balistik sektörlerdeki teknolojisinden ve çok geniş topraklarından yararlanılması. Kabarık nüfusu ile de bütün ülkelere işgücü sevk edebilecek potansiyelin kullanılması.

Diğer Ülkeler / Japonya

Japonya hala işgal altında diyebiliriz. Uzun yıllar dünyanın ikinci ekonomik büyüklüğünü elinde bulundurdu. Teknolojik seviyesi dikkate alındığında uyuyan bir güç karakterindedir. Teknolojisi, tarihi birikimi ve geçmişi dikkate alınmasını gerektirmektedir.

Hindistan

Hindistan’ın nüfusu pazar olarak önemli, üretimde ben de varım diyor. Fakat sadece bölgesel bir etkiye sahip.

İslam Âlemi / Potansiyeli

İnsanlığın kurtuluş reçetesi olan ulvi değerleri, canlı tarihi geçmişi ve stratejik konuma sahip. Endonezya’dan Fas’a kadar geniş bir coğrafyaya sahip. Birçok tabii kaynağa, stratejik madenlere sahiplik. Dünya enerji kaynaklarının büyük bir kısmı İslam topraklarında (%75-80). 2 Milyara yaklaşan nüfus (Bu durum, yetişmiş insan gücü ve tüketim pazarı olarak ihmal edilemeyecek bir potansiyeldir.) Bu potansiyellerin stratejik hedeflere dönüştürülerek tehdit ve endişeleri bertaraf edecek öncelikle bir fikre sahip olmak ardından da ekonomik, siyasi ve askeri kurumsal çalışmalara acilen başlamak gerekmektedir.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA