Muammer Bilgiç
Muammer Bilgiç
Giriş Tarihi : 28-11-2019 14:21

Gelin organize olalım / zoru kolay kılalım

Açık yaralarımız var. Canımız yanıyor. Herkes kendi acısını yüklenir zaten. Kendi acılarımıza hüzünlenip ağlamak değil, başkalarının acılarına ortak olabilmek bizi erdemli kılar.

İyi bir insan herkes için yaşamın daha kolay ve daha güzel olmasından başka ne isteyebilir ki?

İyi insanlar mutlaka bir araya gelmeliler. İyi insanlar, iyilik ve güzellik için, yaşamın daha kolay ve daha güzel olması için organize olmalılar.

Birbirimize inanç dayatmadan, kimlik dayatmadan, birbirimizi yargılamadan kötülükler, çirkinlikler, zorluklar karşısında organize olabiliriz.

Öncelikle bir “değerler hareketi” oluşturmalıyız.

Ahlâkı öncelemeliyiz. Ahlâk, kendimiz için istediğimizi başkası için de istemek, kendimiz için istemediğimizi başkaları için de istememektir.

Erdemliliği öncelemeliyiz.

Erdemli insanlar, doğruyu söylemek için riskin geçmesini, cömert olmak için zengin olmayı, bir insanı sevmek için kendilerine benzemesini beklemezler.

Bir “insanlık hareketi” oluşturmalıyız.

Bir insanı ırkı, rengi, dili, iyi ya da kötü yapmaz. Bir insanın neye inanıp inanmadığını da bilimsel bir gerçeklik gibi bilemeyiz. Ermeni, Rum, Türk, Kürt, biz genelleme yapmadan insanların tutum ve davranışlarına bakarız. İnsanı iyi ya da kötü yapan, toprağa, suya ve havaya, çiçeğe ve böceğe, insana ve topluma karşı tutum ve davranışlarıdır. İnsanı iyi ya da kötü yapan namlu ucunda dayatılan yasalara değil hakka ve adalete bağlılığıdır.

Biz bir ailenin, bir bölgenin, bir ülkenin değil bütün insanlığın faydasına çalışmalıyız.

İnsanın yaşadığı gezegeni yağmalayan, ekosistemi talan eden tüm stratejiler kötülük üretir.

Ekolojik olan her iş, hem ekonomiktir hem de insanidir.

Yürüyüşümüz bilgi ve hakikatin ardından olmalı.

Hamaset ve hurafelerin ardından gidilen yol,  işledikleri her zulme gerekçe bulan ayrıcalıklı insanlar, ayrıcalıklı toplumlar ortaya çıkarır.

İnsanı insana, insanı topluma, insanı devlete kulluğa çağıran her öğretiyi hamaset ve hurafeler besler.

İnsanların omuzlarındaki yükü kaldıracak olan, ayaklarındaki zinciri kıracak olan hakikattir.

Hep birlikte hakikat arayışında olmalıyız.

Soru sormayı bilmeliyiz. Okumanın, düşünmenin, sorgulamanın sıkıntılı kabul edildiği mecralardan uzak durmalıyız.

Gözlem ve deneysellikten uzak, veri içermeyen, tetkik edilmesine izin verilmeyen ezberlerle, ekonomiden enerjiye, ekolojiden teknolojiye karşımıza çıkan problemleri çözemeyiz.

Önyargıların karanlığından çıkmalıyız ve hakikatin karşısında inançların yalanlardan daha tehlikeli olduğunu unutmamalıyız.

İyi insanlar, erdemli insanlar, ahireti dizayn etmenin değil, yeryüzünü yaşanabilir kılmanın çabası içinde olurlar.

Hak ve adaleti ayakta tutmalıyız.

Özgür ve hak sahibi olarak doğan insanların özgür ve hak sahibi olarak yaşayacakları bir ortam oluşturmak hepimizin sorumluluğudur.

Adalet, bizim gibi inanmayan, bizim gibi düşünmeyen, yaşam tarzı bizim gibi olmayan insanların haklarını koruduğumuz yerde başlar.

Hukuk düzeninde öngörülebilirlik vardır; kaos ve linç düzeninde ise kimse başına ne geleceğini bilemez.

Kuvvet, çoğunluk, çıkar ve imtiyaz, hak ve adalet gerekçesi olamaz.

İnsanlar, yaşadıkları toplumlarda egemenin tanımlamalarını, kategorize etmelerini, tasniflerini kabul etmek zorunda değildir.

Söz söylemek herkesin hakkıdır.

İnsanların susma hakkını kullanmasına dahi izin verilmediği ve herkesin aynı cümleleri kurmak zorunda kaldığı dönemler, baskı ve tahakkümün zirvesidir.

Haktan ve adaletten yana olmayan bir öğreti, asla insanlığın hayrına olamaz.

Bilginin, servetin, iktidarın, toprak kullanımının temerküzüne karşı olmalıyız.

Bilginin, servetin, iktidarın ve toprak kullanımının temerküzü, toplumları köleleştirir ve diktatörlük üretir.

Bir yerin yurt olmasının nedeni, toprağın insanı beslemesidir.

Hamaset ve hurafe, insanın açlığını gidermez.

Anadolu boşalıyor. Toprak insansızlaştırılıyor, insan topraksızlaştırılıyor.

İnsanların İstanbul’da istiflenmesi bir krizdir. Bu istiflenme süreci devam ederse, sermaye, bilgi ve iktidar, tek elde toplanacaktır.  Toprağını yitiren insanlar, ücretli köleler olacaktır.  İstanbul, tahliye olunmalıdır. İstiflenmiş yalnızlıklardan komşuluğun olduğu müstakil yaşamlara göçü organize etmeliyiz.

Servetin belirli ellerde toplanmasına, bankalarının emeğimizi çalmasına, iktidarın yaşam alanlarımızı kısıtlamasına, temerküze karşı bir hareket oluşturmalıyız.

Her türlü sömürüye karşı olmalıyız.

Emek, beden, inanç, akıl ve vicdan sömürüsüne izin vermemeliyiz.

Aldatıcıların bizi Allah ile aldatmalarına müsaade etmemeliyiz.

Sürekli “ezan, bayrak, vatan, millet” diyen siyasetten uzak durmalıyız.

Ülkenin matematiğini konuşmayan programlar, yoksulların çocuklarını servet sahiplerinin gelecekleri için ölüme çağıran programlardır.

İnsanları mesken sahibi olabilmek için bir ömür bankalara çalışmaya çağıran düzenler sömürü düzenidir.

İnsan tenini metalaştıran düzenler bir sömürü düzenidir.

Çocuğu, kadını, sığınmacıyı ucuz iş gücü olarak gören akıl, şeytanla iş tutmaktadır.

Bir “umut ve ufuk hareketi” oluşturmalıyız.

İnsan insanın yurdudur. Tüm kötülükleri, çirkinlikleri, zorlukların sebebi de çaresi de insandır.

İyiliğin, güzelliğin, hakkın ve adaletin tesisini istiyorsak bunun gereğini de yaparız. İstersek yaparız. Yapamıyorsak yeterince istemiyoruzdur.

Her yeni gün, yeni bir imkândır. Her farklı insan, yeni bir imkândır. Yeni bir güne kavuşup yeni bir insana dokunmayan öğreti, bağnazlıktır.

Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım; sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.

NELER SÖYLENDİ?
@
elkuranidüsturûna 1 yıl önce
Milli Görüş'ün yehova şahitleri peyda olmuş demek
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA