Advert
Fesih Bozan
Fesih Bozan
Giriş Tarihi : 10-10-2020 23:21
Güncelleme : 10-10-2020 23:22

Yükselmekte olan ırkçılık ve milliyetçilik -2

Irkçılığı, belki şu örnekle de tarif etmek mümkündür; Elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt, muz, şeftali... Bunların hepsinin ortak adı “meyvedir.” Buna hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün değildir.  Ama biri kalkıp, bunların hepsinin adı “elmadır” diye ısrar ederse, yanlış bir iddia olduğu için, herkes buna itiraz eder.

Halbuki, kişi elmay'ı daha çok seviyor diye, diğer meyveleri inkar etmek yerine, her bir meyvenin vitamin değerinin ayrı olduğunu, vucudun bütün meyvelere ayrı ayrı ihtiyacı olduğuna inanır ve kabul ederse,  diğer meyvelere uzak durmak veya imha etmek yerine bilakis onları da muhafaza ederse, hiç kimseden itiraz gelmeyeceği gibi, tartışma veya kavga ortamı da oluşmaz.

İşte ülkemizdeki sıkıntı bu. Türk, Kürt, Zaza, Arap, Çerkez Laz... “Herkes Türk'tür” demek veya Türk'lüğü öne çıkarıp diğer ırkları ve tarihlerini inkar etmek veya önemsememek, Türkiye tarihinin oluşmasında, hep Türk'lerden bahs edilirken, diğer ırkların katkılarının görülmemesi itirazların sebebi olmuştur.

Halbuki Allah, her ırkı, rengi ve dili farklı özelik ve karakterlerde yaratmıştır. Bu farklılıklar, meyve çeşitleri gibi, bir ülke için zenginliktir. Herkes birbirini ırk ve diliyle kabul edecek ve beraber yaşamanın ortamını oluşturmaya, adalet, eşitlik, barış, huzur, ülkenin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için birlikte katkı sağlama gayret etmelidir.

Irkçılık, bir halkın ırk, tarih, dil ve kültürünü inkar etmek veya kendi ırkını diğer ırklara karşı üstün görmek ve haklarını kısmen veya tümünü gasp etmektir.

Irkçılık, kendi ırk ve milleti için hak gördüğünü, diğer ırk ve milletler için hak görmemektir.
Kendi ırk ve milletine yapılmasını istemediğini, diğer ırk ve miletlere yapmaktır.
Irkçılık, diğer ırk ve milletlerin, köyüne mahallesine, ilçesine, iline, kızına veya oğluna verdiği ismi kabul etmemek veya değiştirmektir.

Irkçılık, diğer ırk ve milletlerin, iradesini tanımamaktadır.
Irkçılık, kendi ırk ve milletinden olmayanı, küçümsemek, hor ve hakir görmektir.
Irkçılık, "biz" değil, "ben" merkezli olmaktır.

Irkçılığın Tarihçesinden Kısaca Bahs Edecek Olursak
“Irkçılığın sömürge hareketleriyle birlikte başladığını söylemek yanlış olmaz.
Irkçılık tarihine baktığımızda, bu kavramın Batı dünyasının bir buluşu olduğunu görüyorüz. Abd ve Avrupa ülkelerinin tarihine bakıldığında, işgal ettikleri ve sömürgeleri olan her yerde soykırım ve ırkçılık yaparak yerli halkı sindirme ve asimile etmeye çalışmışlardır.  
Ve bakıyorsunuz soykırım ve ırkçılığı yapanlar, her zaman kendilerini üstün gören, geçmişte “beyaz adam” lakabıyla anılan, Avrupa ülkeleri ve Amerika'lılar olmuştur.

Örneğin, Amerika kıtasında Kızılderililerin, bölgeye gelenler tarafından öldürülmesi, hatta İnka, Aztek ve Maya uygarlıklarının yok edilmesi, hem sömürgecilik hem de ırkçılık ve soykırım olarak tarihe geçmiştir. Daha sonra yine Afrika’nın sömürgeleşmesi ve sömürgeleşen Afrika yerlilerinin köle olarak Amerika kıtasına getirilmeleri de diğer örneklerdir. 1619 yılında ilk Afrikalı köleler (Batı Afrika’dan çoğunlukla Benin, Dahomey ve Kongo’dan) Amerika kıtasına getirilmiş ve ağır şartlar altında ve insanlık dışı bir şekilde yaşamaya mahkûm edilmiştir. Fransız'ların Cezayir'i sömürgeleştirmesi ve halkına yaptıklarıda ırkçılık olarak tarihe geçmiştir.
17. yüzyıldan itibaren ırkçılık ve soykırım uygulanmış ve samimi olmayan bütün önlemlere! rağmen uygulanmaya devam etmektedir. Irkçılığı iki evreye ayırmak yanlış olmaz. II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası olarak.
II. Dünya Savaşı öncesinde yapılan ırkçılık, ırkçılık olarak adlandırılmamakta ve hatta meşru olarak görülmekteydi ve özellikle siyahlara yönelikti. II. Dünya Savaşı sonrasında ise ırkçılık kavramı “keşfedilmiş“, sistemli bir şekilde mücadeleye başlanmış ve sadece siyahlara yönelik bir kavram olma özelliğini yitirmiştir. Sistemli ırkçılıkla mücadele, hem devletlerin kendi iç politikalarında hem de devletlerarası organizasyonlarda yer bulmuştur. Ama devletlerin kendi politikaları, ırkçılık konusunu kendi çıkarına göre ele aldığı için çok etkin bir mücadele yöntemi olmaktan uzaktır.

Her ne kadar, ırkçı söylemler 16. ve 19. yüzyıllar arasında üretilse de 20. yüzyıl, ırkçılığın yoğun şekilde ve çok taraflı olarak yaşandığı bir dönem olmuştur. Avrupa’nın ortasında, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında birçok ülkede çok şiddetli ırkçılık olayları yaşanmıştır. Bunların birçoğu, soykırımla sonuçlanmıştır.

Birleşmiş Milletler, ırkçılık konusunda uluslararası konferanslar düzenlemekte ve ülkeleri uyarmaktadır. Ayrıca, sistemli bir ırkçılığın söz konusu olduğu durumlarda tavsiye kararları almakta, uluslararası ceza mahkemelerine başvurulmaktadır.

Avrupa Konseyi bünyesinde, ırkçılıkla mücadele konusunda bir organ mevcuttur. Bu organ, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’dur (ECRI)

Avrupa Birliği’nde de “Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılık Olayları Avrupa Gözlemciliği“ (EUMC) adıyla bir birim mevcuttur. Bu birim, ECRI faaliyetlerine gözlemci olarak katılım göstermekte ve iki birim arasında işbirliği ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Bu birimin faaliyetlerinin en önemlilerinden biri, “Avrupa Siyasi Partiler Şartı“na ırkçılık üzerine bir izleme mekanizması koyulmasını teşvik etmesidir.” (Tasam)

Dikkat edilirse, Batılı ülkeler her nekadar karar da alsalar, haktan hukuktan, eşitlikden bahs etselerde, ırk ve milletlerinin çıkarlarını gözeterek, kendi aldıkları kararlara uymayan, en fazla hukuksuzluk ve ırkçılık yapanlardır.
 
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesininde Irkçılık
“Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecekti.” (Madde 2)

Türkiye Anayasasinda ırkçılık
Kanun önünde eşitlik
 “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” (Madde 10)

Demek oluyor ki, Irkçılık yapanlar, Kur'an-ı, (Rum 22 ve Hucurat 13), ırkçılıkla ilgili hadisleri, BM insan hakları bildirgesini ve Türkiye Anayasasının 10. Maddesini kabul etmediklerini ve çiğnediklerini beyan etmiş olurlar.


Veselam

NELER SÖYLENDİ?
@
Fesih Bozan

Fesih Bozan

DİĞER YAZILARI Sömürülmeye karşı dayanışma günü, 1 Mayıs 01-05-2022 17:00 Oruç, sadece yememek ve içmemek mi? 25-04-2022 18:25 Bu ne merak? 17-04-2022 12:52 “Erbakan Hoca yaşasaydı…” diyenlere 11-04-2022 17:32 Bu kin ve şiddet niye? 22-03-2022 01:22 Savaşlar ve savaş tüccarları 27-02-2022 18:43 Yuvarlak masada altı lider 19-02-2022 12:40 “Ne de olsa bizdendir!” 13-02-2022 12:01 Vatandaş perişan, iktidar ise suni gündem peşinde 03-02-2022 00:54 Ya “İktidar Market”teki fahiş fiyatları kim denetleyecek? 17-01-2022 20:06 Siyaset nedir, ne değildir? 23-12-2021 23:09 İktidarın can simidi “Dış Güçler”(!) 06-12-2021 06:00 Ekonomik kurtuluş savaşı mı? 26-11-2021 20:23 Helâlleşmek 22-11-2021 22:40 Erdoğan ülkeye buzlu camdan mı bakıyor? 17-11-2021 20:38 Barış varken savaş, sevgi varken nefret niye? 04-11-2021 20:43 Kürt sorununda muhatap kim? 09-10-2021 20:41 Kürt sorunu yok mu? Varsa, muhatabı kim olmalı? 05-10-2021 15:48 “Elinize dizinize dursun!” 24-09-2021 00:06 Ne söylüyoruz ne yapıyoruz? 13-09-2021 11:08 Zırhlı araçların sebep olduğu ölümlere kim dur diyecek? 06-09-2021 17:12 1 Eylül “Dünya Barış Günü” mü? 31-08-2021 15:30 Irk, ırkçılık, faşizm ve yabancı düşmanlığı -2 23-08-2021 09:18 Irk, ırkçılık, faşizm ve yabancı düşmanlığı -1 19-08-2021 02:21 Tedbir alamayan hükümet, enkaz kaldırmakla övünür 17-08-2021 00:10 Yanıyoruz 06-08-2021 16:44 Konya katliamının yol taşları 01-08-2021 21:28 Siyaset gerekli mi, siyaset kirli mi? (2) 30-07-2021 20:21 Siyaset gerekli mi, siyaset kirli mi? (1) 19-07-2021 17:02 Erdoğan, Diyarbakır’da nabza göre şerbet verdi ama tutmaz 15-07-2021 17:42 İnsanın, hak ve adaletten yana mücadelesi 06-07-2021 16:32 Sorumlu, ama sorumsuz! 23-06-2021 16:38 “İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın” 16-06-2021 23:44 Cumhur ittifakının, mafya ile ittifakı! 27-05-2021 03:44 İslâm coğrafyasına saplanan hançer: İsrail 3 17-05-2021 17:44 İslâm coğrafyasına saplanan hançer: İsrail (2) 17-05-2021 04:28 Bugün bayram mı? 13-05-2021 03:24 İslâm coğrafyasına saplanan hançer: İsrail (1) 12-05-2021 21:27 Yozlaşma, çürümüşlük ve istismarcılık 02-05-2021 23:10 104 Amiral’den AK Parti iktidarına Cansuyu bildirisi 11-04-2021 14:18 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 08-03-2021 23:42 28 Şubat darbesinin düşündürdükleri 28-02-2021 15:26 Bugün bir yıldız kaydı 27-02-2021 18:31 Yeni anayasa, “Benim anayasam” mı, “Bizim anayasamız” mı olacak? 11-02-2021 01:02 Siyasiler ve Gazetecilere Yapılan Saldırılar 26-01-2021 09:15 2020 yılı kötü müydü? 07-01-2021 12:53 Mesele iç hukuk mu, AİHM mi? 31-12-2020 08:44 Covid-19 salgınının düşündürdükleri 07-12-2020 22:34 AKP iktidarının ekonomi ve yargıda reform sözleri ve Nasrattin Hoca 19-11-2020 18:12 Yanan ışıklar mı, sönen ocaklar mı? 19-10-2020 20:25 Yükselmekte olan ırkçılık ve milliyetçilik -2 10-10-2020 23:21 Yükselmekte olan ırkçılık ve milliyetçilik -1 03-10-2020 17:06 Sakarya ve benzeri saldırıların düşündürdükleri 17-09-2020 15:01 Algı üzerine kurulu bir yönetim anlayışı 30-08-2020 13:15 Geleceğe dair umudun var mı? 20-08-2020 12:22 Sosyal medyayı denetleme mi düzenleme mi? 05-08-2020 13:44 Darbelerin perde arkasını görebilmek 27-07-2020 19:37 Hukuk ve adalet kişiye göre değişir mi? -2 06-07-2020 13:54 Hukuk ve adalet kişiye göre değişir mi? -1 29-06-2020 12:45 Tedricen değişmek ya da değiştirilmek 12-06-2020 23:02 Tarım ve çiftçi can çekişiyor 04-06-2020 17:07 Diyarbakır’ın Fethi ve Anlamı 29-05-2020 00:48 1 Mayıs İşçi Bayramı (!) 01-05-2020 15:02 Yardım, Kutuplaştırma ve Her Alanda Tekelleşme 01-05-2020 07:46 Kovid-19’un ortaya çıkardığı gerçekler ve sosyal devlet anlayışı 13-04-2020 14:58 Ceza İnfaz Paketi 31-03-2020 22:33 Üçüncü Yargı Reformu ve İstanbul Sözleşmesi 27-03-2020 22:05 Kürtlere Yapılan Soykırımın Adı: HALEPÇE 18-03-2020 21:40 Corona Virüsün Ortaya Çıkardığı Virüsler (!) 16-03-2020 18:50 Kurtlar Sofrasındaki Menü: Suriye 04-03-2020 04:35 Adalet Konuşulmaz Yaşanır (2) 07-02-2020 23:12 Adalet konuşulmaz, yaşanır (1) 21-01-2020 15:38 Orta Doğu’da Fotoğrafın Tümünü Görmek 07-01-2020 20:00 Cinsiyet, Kadın, Erkek, Aile ve İstanbul Sözleşmesi (2) 16-12-2019 21:33 Cinsiyet, Kadın, Erkek, Aile ve İstanbul Sözleşmesi (1) 11-12-2019 19:02 Beştepe’ye Giden CHP’li Kim? 28-11-2019 14:10 Saadet Partisi’nin Büyük Kongresi Sonrası Notlar (2) 17-11-2019 11:39 Saadet Partisi’nin Büyük Kongresi Sonrası Notlar (1) 13-11-2019 19:19 Fırat’ın doğusuna müdahale (3) 30-10-2019 21:45 Fıratın doğusuna müdahale  (2) 21-10-2019 02:01 Fıratın Doğusuna Müdahale (1) 13-10-2019 18:15 Toplumsal uzlaşının kodları 02-10-2019 19:56
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA