Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığının, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, riskli yapıların bir an evvel tespit edilip yıktırılması için tespit, tahliye ve yıkıma ilişkin tebligatlar, yapının kapısına asılacak, maliklere e-Devlet üzerinden bildirilecek ve muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek.

Riskli yapılara ilişkin tutanaklar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sayfasında da 15 gün süreyle duyurulacak.

Süre 90 günü aşmayacak

Riskli yapının tahliye edilmesi ve yıktırılması için idarece 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek, aksi takdirde yapı idari makamlarca tahliye edilip yıktırılacak.

Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması: MHP, 1 Temmuz'da yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması: MHP, 1 Temmuz'da yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak

Riskli yapının tespiti ve tahliyesinin malik veya kiracılarca engellenmesi durumunda, tespit ve tahliye için mülki amirden alınacak yazılı izinle yapının kapısı çilingirle açtırılabilecek.

Yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapının yıktırma iş ve işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca bizzat yaptırılacak.

Başkanlık, riskli yapılardaki taşınmazı öncelikli satın alabilecek

Dönüşüm uygulamaları konusunda karar, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğuyla alınacak.

Yapı ruhsatı ve sözleşmelerin feshi de dahil maliklerin tamamının muvafakatiyle yapılması gereken tüm iş ve işlemler, maliklerin salt çoğunluğuyla yürütülebilecek.

Fesih işleminden sonra yapılacak uygulamalara hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğuyla karar verilecek.

Kanun kapsamındaki yapıların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi davası açılabilecek.

Satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesiyle satış işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda, satış bedeli yargı kararında belirtilen şekilde hesaplanacak. Bedel arasındaki fark, hisseyi alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenecek.

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında herhangi bir taşınmaz satılacaksa Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu taşınmazı öncelikle satın alma hakkına sahip olacak.

Editör: Melisa Aykaç