Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların karşılaştığı ciddi sorunlara dikkat çekmek ve çözüm yolları aramak amacıyla 27 Nisan Cumartesi günü Ankara'da "Büyük Savunma Mitingi" düzenleyeceğini açıkladı. TBB, avukatların demokratik toplumun temel direği ve adaletin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yaparak, meslek mensuplarının karşı karşıya kaldığı zorlukları ve artan sorunları kamuoyu gündemine taşımayı hedefliyor.

TBB'den yapılan açıklamada, avukatların sadece müvekkillerinin değil, aynı zamanda savunma hakkının da temsilcisi olduğu ve adil bir yargılamanın avukatlar olmadan mümkün olamayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Avukatlarımızın yaşadığı sorunlar, mesleğin icrasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Bu durum adaletin tesisi açısından büyük engeller oluşturmakta ve hukukun üstünlüğünü tehdit etmektedir," denildi.

Sorunlar artıyor, çözüm bekleniyor

Ayhan Bora Kaplan davası: Bir komiser daha gözaltında Ayhan Bora Kaplan davası: Bir komiser daha gözaltında

Açıklamada ayrıca, ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunlarının giderek arttığı, mesleğin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliğinin tarihin en düşük seviyesine indiği vurgulandı. Avukatların yalnızca ekonomik zorluklarla değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıya olduğu belirtildi. Avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilerek hedef alındığı, darbedildiği, yaralandığı ve öldürüldüğü durumlar dile getirildi.

Eğitimden şiddete uzanan geniş bir yelpazede talepler

TBB, nitelikli hukuk eğitiminin meslek standartlarını ve adalet hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirterek, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi'nin avukatların emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını talep etti. Bunun yanı sıra, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ardından staj dönemini takiben bir Avukatlık Meslek Sınavı'nın getirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, avukatlara yönelik şiddetin son bulması ve şiddet faillerinin ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Mitinge davet

TBB'nin düzenleyeceği "Büyük Savunma Mitingi", 27 Nisan'da başkent Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu mitingle, avukatların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri geniş bir platformda tartışılacak ve kamuoyunun dikkati bu önemli meslek grubunun yaşadığı sıkıntılara çekilecek.