Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili "seçme ve seçilme hakkı ve kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna" ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM ayrıca Atalay'a 50.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Gergerlioğlu, Balbay, Berberoğlu kararlarına atıf

Yüksek Mahkeme kararında Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal gibi dosyalarda daha önce verilen kararlara atıf yaptı.

Kararda sık sık "Yasama dokunulmazlığı" ve Anayasa'nın "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz." ifadelerini içeren 14. maddesi hatırlatıldı.

'Asıl seçilme hakkına müdahale anayasayı ihlal eder'

Özellikle Gergerlioğlu kararına atıf yapan AYM, kararda şu ifadeler yer aldı: "Milletvekili olan başvurucunun Anayasa'nın 83. maddesinde konuma altına alınan yasama dokunulmazlığından faydalanamaması nedeniyle aynı zamanda Anayasa'nın 67. maddesinde yer alan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarına yapılan müdahalenin Anayasa'yı ihlal ettiğine karar vermiştir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi'nin Gergerlioğlu kararının Anayasa'nın 14. maddesinin 2. fıkra hükmünün 'uygulanmasının ortadan kaldırılması veya işlevsiz hale getirilmesi' sonucunu doğurduğunun ileri sürülmesi mümkün değildir"

AYM kararının hüküm kısmında şu ifadeler yer aldı:

-Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle,

-Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle,

-Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fıdan Ve Muhterem İnce'nin karşıoyları ve oyçokluğuyla,

-Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, Irfan Fıdan Ve Muhterem İnce'nin karşıoyları ve oyçokluğuyla,

-Diğer ihlal iddialarının incelenmesine gerek bulunmadığına oybirliğiyle,

-Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2021/178) gönderilmesine,

-Başvurucuya net 50.000 TL manevi tazminat ödenmesine,

-Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 25/10/2023 tarihinde karar verildi.atalay-vufo

AYM'nin ihlal kararı gereği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında yargılamayı durdurması ve tahliye kararı vermesi bekleniyor.