Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Temmuz'da devreye alacağı kısmen ödeme uygulamasının başvuru esaslarını belirleyen genelgeyi yayımladı. Söz konusu uygulama ile katılımcılar, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında hesaplarında biriken tutarın yüzde 50'sine kadar olan kısmını alabilecekler.

Başvuruların alınması ve işlemlerin kontrolünün sağlanması için belirlenen prosedürlere göre, katılımcılar, başvurularını sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine SEDDK'nın belirlediği durumlar kapsamında yapacaklar. Emeklilik şirketleri ise katılımcıların başvurularının Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sağladığı altyapı ile kontrolünü gerçekleştirecekler.

Bireysel krediler yüzde 65 arttı: 3,1 trilyon TL'ye ulaştı Bireysel krediler yüzde 65 arttı: 3,1 trilyon TL'ye ulaştı

Şartlar belli oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında kısmen ödeme yapabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Katılımcıların belirlenen hallerde daha önce kısmen ödeme almamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan kişilere sadece bir başvuru hakkı tanınırken, doğal afet hali hariç daha önce kısmen ödeme alanların, önceki kısmen ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olması şartı aranacak. İlk defa kısmen ödeme başvurusunda bulunan katılımcılarda ise en az 5 yıl sistemde olma durumu göz önünde bulundurulacak.

Kısmen ödeme işlemlerinde katkı payı ödemeleri için de belirlenen kriterler bulunuyor. Doğal afet hali hariç daha önce kısmen ödeme alanların veya ilk kez bu hakkı kullanacak katılımcıların, sözleşme yürürlük tarihinden son başvuru tarihine kadar aylık asgari ücretin en az beş katı kadar katkı payı ödemiş olmaları gerekecek.

Başvuru sürecinde talep edilen belgelerin zamanında ibraz edilmemesi halinde başvurunun reddedileceğine dikkat çekilirken, kısmen ödeme tutarlarının belirlenmesi ve işlemlerin tamamlanması için belirli süreler öngörülüyor. Belgelerin tamamlanması ve onaylanması sonrasında nakde dönüştürülmüş tutarlar katılımcıların hesaplarına en geç tespit edilen süre içinde yatırılacak.

SEDDK tarafından belirlenen kısmen ödeme uygulamasıyla ilgili detaylar, katılımcıların haklarını korumak ve sürecin adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla dikkatle belirlendiği belirtiliyor.