Deniz'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:
LGBT konusunu Dernekler Kanunu'nun beşinci maddesini iki bin dört yılında AB uyum yasaları kapsamında AK Parti değiştirdi zaten. Dernekler kanununun beşinci maddesi diyordu ki, örf, gelenek, adetler, değerler, inançça zarar verecek, toplumsal yapıya zarar verecek, yapılaşmaya izin verilemez. Bu da neydi? LGBT. Bu maddeye takılıyordu mesela. Bu eşcinsellik mesela. O LGBT hepsini içinde barındırıyor. Bunların hepsi bu maddeye takılıyordu. Ama AK Parti dedi ki ille de AB, ille de AB, AB ne istiyorsan iste, abi oldu AB. dernekler kanunundaki beşinci madde iki bin dört yılında değiştirdiler ve LGBT gibi yapılar iki bin beş ve iki bin altı yılında dernekleştiler. Yoksa LGBT gibi yapılar Avrupa'da ve dünyada bin dokuz yüz seksenli yıllardan İtibaren, zaman zaman yürüyüşlerle, gösterilerle, zaman zaman baskılarla, lobi faaliyetleriyle hayata girmeye çalışıyordu. Ama Türkiye'de hayata girmemesi gereken, özellikle de başörtüsü mücadelesi ve süreci yirmi sekiz Şubat gibi bir dönemden sonra insanların umut olarak gördüğü, inanan kesimin özellikle de umut olarak gördüğü AK Parti'nin eliyle bunun yapılması zaten ayrı bir problemdi. Bugün yirmi sekiz Şubat başörtüsü, bazı dini değerlerimiz, ideolojilerimiz, inancımız üzerinden siyaset yapıyorlar ama tezat var burada yani söyledikleriyle yaptıkları şey tamamen zıt. O yüzden ben buna çok tepki gösteriyorum. İnsanlarımız bunu bilmiyor. İnsanlar diyor ki LGBT gelecek serbest olacak. Ya LGBT ülkemizde zaten serbest. dışarıdan finanse edilebiliyor. Denetlenmiyor. Engel olunmuyor belediyeler finansı olabiliyor. Bunun önüne geçilmiyor. AK Partili birçok belediyenin binasının önünde program yaptı LGBT savunucusu sapkınlar. Şimdi bunların hepsini bildiğimiz için insanlarımız burayı bilmiyor. Bunun AK Parti eliyle hayatımıza girdiğini bilmiyor. Dernekler kanunu nedir bilmiyor. İnsanlarımız bilmediği için kürsülerde de çıkıyorlar diyorlar ki bunlar geldiğinde LGBT'ye gelecek. Hayır kardeşim LGBT şu an en ücra noktalarımıza sirayet etmiş. Yani bu gibi söylemlerde bilinçli olan, akıllı olan, aklını kullanan insanlar sadece kurtulur ve yanlışa sevk edilmez. Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin LGBT meselesi de kendi imarları, kendi mimarlıkları yani.