Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısı tehlikeli yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Son yıllarda dolgu ve heyelanlı alanlarda yükselen yüksek katlı binalar deprem riskini arttırdı.

Bölge, güneybatıdan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğudan geçen Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı ve kuzeyde denizden geçen Karadeniz sayının ortasında yer alıyor.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’daki yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını belirterek, yerel yönetimlerin bu noktada adımlar atması gerektiğine işaret etti.

Doğu Karadeniz’in yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Bektaş, “Doğu Karadeniz’in yapı stoku maalesef depreme dayanıklı değildir. Yani hem şu andaki yapı stokumuz depreme dayanıklı değil hem şehirleşme, heyelan sahaları üzerinde, yamaçlarda veya kumsal alanda yapılaşmalar mevcut. Kumsaldaki bir apartman üç depremi hissetti. Şimdi bu durumda burada deprem tehlikesi yok demek mümkün mü? Mümkün değil. Yani her şeyden önce yöneticilerin bu deprem algısını benimsemeleri lazım. Halkın daha duyarlı olması lazım. Toplum ve yöneticiler ile el birliği verirsek bu gelecek kuşağı daha sağlıklı, daha güvenli bir yaşam ortamı bırakmış oluruz.” şeklinde konuştu.

3 ilçeye dikkat çekti

Saadet Partili Çalışkan’dan depremzede esnafa destek çağrısı: Faturalar beklemeli Saadet Partili Çalışkan’dan depremzede esnafa destek çağrısı: Faturalar beklemeli

Yomra, Beşirli ve Akyazı’da riskli yapıların olduğunu söyleyen Bektaş, şöyle devam etti:

“Deprem açısından eğer değerlendirecek olursak en riskli yerlerden bir tanesi Yomra’da Şana mevkii. Kumsal alan üzerindeki binalar veya dere yatağındaki büyük binalar. Ayrıca Beşirli ve Akyazı mahallelerinde heyelan sahaları üzerinde dikilmiş çok katlı binalar. Bunlar her an sallanıyor. 10 kilometre açıkta kuzeyimizde Karadeniz fayı var. Deprem kaynağı. Güneyimizde 100 kilometre uzaklıkta Kuzey Anadolu fayı var. Türkiye'nin en büyük fayı. Doğumuzda Kuzeydoğu Anadolu fayı var. Bu üç tane deprem kaynağı arasında ben kumsalın üzerindeyim ve her depremi de hissediyorum. O zaman deprem tehlikesi yok demek ne kadar doğrudur?”