Türkiye'de dövizle ödeme yasağında önemli bir değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, altı yıl sonra bazı özel durumlar için dövizle ödeme yapılabilmesinin önü açıldı. Bu değişiklik, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ"de yapılan güncellemelerle Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye göre, daha önce tüm ödemelerin Türk Lirası (TL) ile yapılması zorunluluğu bulunurken, yeni tebliğ ile bu kural bazı istisnai durumlar için esnetildi. Böylece, belirlenen altı madde kapsamındaki durumlar ve yükümlülükler için döviz cinsinden ödeme imkanı tanındı.Ekran Alıntısı.jpgg

Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar arasında; döviz cinsinden kıymetli evraklar, 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar, borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri, dış ticaret sermaye şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar, antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri ve serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi gibi maddeler yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi mesajı verdi: Devletimizin yanındayız Türkiye İhracatçılar Meclisi mesajı verdi: Devletimizin yanındayız

Bu düzenleme, dövizle işlem yapma ihtiyacı duyan işletmeler ve bireyler için önemli bir kolaylık sağlayarak, dövizle gerçekleştirilmesi gereken bazı işlemlerin yasal zemine kavuşmasını sağladı. Bu esnekliğin, özellikle dış ticaret işlemleri ve kıymetli maden alım-satımı gibi alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kişiler için olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Yeni düzenlemenin detayları ve uygulama esasları, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ metninde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Bu değişiklik, Türkiye'nin ekonomi politikalarında ve döviz kullanımında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.