Tural İsmailov'un "Bir araştırmacı gibi düşünmek" başlıklı yazısı:

Dünyada yaşanan siyasi ve kültürel felaketlerin arka planında, düşüncenin ilkel olmaması en önemli faktörlerden biri haline geldi. Bir yandan bilimsel düşüncenin sınırlarını tehdit eden akıl dışı "dedikodu"yu bilim camiasına yaymaya çalışmak, diğer yandan ahlaki yozlaşmanın ana nedenlerinden biri haline gelen sosyal medya ve dezenformasyon, konunun önemini ortaya koyuyor.

Araştırmacı gibi düşünmek sadece pazarlama ve ekonomide değil, her alanda vazgeçilmez hale geliyor.

En iyi pazar araştırma şirketleri milyonlarca gelir elde etmiş ve dünya çapında kaliteli araştırma hizmetleri sunmak için yorulmadan çalışan binlerce çalışana sahiptir. Bu şirketler dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir ve eğlence, perakende, finans ve medya sektörlerinde oldukça aktiftir.

Araştırmaların işe yaramadığı alanlarda gerçeklere dayanan varsayımlar çok az. Sonuç olarak bazı bölgelerde ortaya çıkan problemin kalıcı ve kalıcı çözüm kriterleri bulunmamaktadır. Tüm araştırmalar yeni şeyler öğrenmenin bir yoludur.

Araştırmacının görevi yalnızca sorunun özünü açıklamak değil, aynı zamanda alternatif düşünme kriterleri sunmaktır. Araştırma süreci başından sonuna kadar hiçbir çelişki olmadan tutarlı olmalıdır. Bilim insanları olay ve olgulara geniş bir bakış açısıyla ve stratejik adımlarla odaklanabilmelidir.

Ayrıca yaratıcı fikirlerle bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak bir bilim insanının işi ise medya mensuplarının, yazarların ve bizim gibi influencerların topluma sunduğu her yeni fikrin verilere, belirli anket sonuçlarına ve analizlere dayanması gerekiyor. Araştırmacılar olarak yaklaşım eksikliğimizin bir sonucu olarak, sosyal ağlardaki "şantaj" ciddi bilgi ve veri kaynaklarıyla "rekabet ediyor" gibi görünüyor.

Araştırma ve veri toplamada doğruluk göz ardı edilemeyecek önemli bir husustur. Araştırmada doğruluk, toplanan verilerin güvenilirliğidir ve önyargı veya hatadan arınmış olma derecesini ifade eder. Bu nedenle doğruluk, araştırma bulgularının güvenilirliğini ve kullanışlılığını sağlamada önemli bir bileşendir.

Objektif olmayan izlenimler, kesin olmayan yargılar sonucunda insanlar klavyelerinin ve telefonlarının tuşlarındaki her yanlışı doğruymuş gibi sunmaya çalışıyorlar.

Doğruluk, önemli olumsuz sonuçlara yol açabilecek yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Yanlış araştırma sonuçları, yanlış kararlara, kaynak israfına, hatta bireylerin veya toplumların zarar görmesine neden olabilir.

Hamas lideri Heniyye: Gazze'de ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız Hamas lideri Heniyye: Gazze'de ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Yanlış araştırma ve anlayışın sonuçları kısa ve uzun vadede ağır olabilir. Ayrıca araştırmacıların ve çalışmalarının güvenilirliğini de zayıflatabilir ve kariyerleri açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

Çeşitli alanlarda bilginin geliştirilmesi için araştırma yapmak ve fikir toplamak çok önemlidir.

Bir araştırmacı gibi düşünmek yalnızca belirli alanları kapsamak zorunda değildir. Her bir görüşümüzde analiz önemli olmalıdır. Yanlış ve "kolay yanlış bilgiye" inanmak bazen kaos yaratabilir.

Düşüncelerin istikrarı da analiz edilir. Araştırmacı bakış açısı, kamuoyumuzu zedelemeye çalışan uluslararası "yabancı ideolojilerin" de önünü daraltıyor.