Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki 8 Nisan'da Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan görülebilecek.

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek.

8 Nisan'daki tam Güneş tutulması olmasa da senenin ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de çıplak gözle (ya da koruma gözlükleri ile) takip edilebilecek.

Avrupa'da ise bu kez tam bir tutulma ya da 2026'ya kadar benzer bir başka tutulma görülemeyecek. Ancak İrlanda ve Birleşik Krallık'ta yaşayanlar için hava açık kalırsa pazartesi akşamı kısmi tutulma izlenebilecek.

Güneş tutulması sırasında neler yapılır?

Güneş tutulması sırasında Allah'ı bolca zikretmek, günahların bağışlanmasını dilemek, tekbir getirmek ve sadaka vermek Hz. Peygamber'in tavsiyeleri arasında yer alır. Hanefî fakihlerine göre küsûf namazı en az iki rek'at olup dört veya daha fazla rek'at olarak da kılınabilir.

Hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Dünya'da Güneş ve Ay tutulmasının gerçekleşeceği vakit Müslüman kimseler için ibadette bulunmak en makbulüdür. Efendimiz (SAV), ise güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır.

Güneş tutulmasında okunacak dualar

TOGG, üçüncü modeli T8X’in çalışmalarına başladı TOGG, üçüncü modeli T8X’in çalışmalarına başladı

"Ey belaları def eden Allah'ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter" okunması önerilir.

Güneş tutulacağı gün Bakara ve Kehf surelerinin okunması tavsiye ediliyor.

Ayrıca 100 defa "YA DAFIAL BELAYA iDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFIZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHIMIN INNEKE ALA KULLI SEY'IN KADIR"

Güneş ve ay tutulması esnâsıftda iki rekat namaz kılınır. 33 kere "Allâhü Ekber" diye tekbir getirilir. Sonra da:

"Sübhânallâhi ve'l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm."denir. Ayrıca bu esnâda dua edilir, tekbir getirilir, Al­lah'tan af dilenir, sadaka verilir ve Allah'a sığınılır.

312 kez Ya Rakiybu

75 kez Ya Muzillu

14 kez Ya Vehhab

100 kez Ya Gaffar

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

Kuran-ı Kerim’de güneş ve ay ile ilgili ayetler

(Yâsîn Suresi), 37. Ayet Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

(Yâsîn Suresi), 40. Ayet ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

(Fussilet Suresi), 37. Ayet Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

(Yûnus Suresi), 5. Ayet O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

(Ra'd Suresi), 2. Ayet Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

(Furkân Suresi), 45. Ayet Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.

(Furkân Suresi), 46. Ayet Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik."