Saadet Partili Necmettin Çalışkan: Filistin Cumhurbaşkanı TBMM'ye davet edilsin Saadet Partili Necmettin Çalışkan: Filistin Cumhurbaşkanı TBMM'ye davet edilsin

Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler, ulaştırma alanında geniş kapsamlı değişiklikler getirirken, Limanlar Kanunu'ndan sivil havacılığa kadar birçok alanı etkiliyor.

Limanlar ve deniz ulaşımına yeni düzenlemeler

Limanlar Kanunu'nda yapılan değişiklikler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na önemli yetkiler verildi. Bakanlık, deniz ve iç sular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere, özel kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere ilişkin taban ve tavan ücretlerini tespit etmek ve uygulamasını denetlemekle yetkili olacak.

Bakanlık ayrıca, deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ile liman idari sınırlarında demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini ve bu ücretlerin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile muafiyetleri belirleyecek. Demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi için geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Bakanlık tarafından belirlenecek ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı, bu miktarı 10 katına kadar artırma yetkisine sahip olacak.

Milli sivil havacılık güvenlik kurulu ve güvenlik tedbirleri

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, tüm yolcuların havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesi amacıyla havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyalarıyla birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilip aranacakları hükme bağlandı. Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, yolcular elle aramayı kabul etmediklerinde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.

Havacılık güvenlik tedbirleri, genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlilerince yerine getirilecek. Bu tedbirler, can ve mal güvenliğini sağlamak ve yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla uygulanacak.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri

Türkiye deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bakanlık, bu hizmetleri belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilecek veya devredebilecek. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenlerin, Bakanlıkça belirlenen şartları sağlayamamaları veya kaybetmeleri durumunda ilgili sahada hizmet vermelerine izin verilmeyecek. Aykırı hareket edenlere, ihlalin niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Gemilerden sera gazı emisyonu bedeli alınacak

Limanlara gelen veya limanlardan ayrılan ticari gemilerden, saldıkları sera gazı emisyonlarının karşılığı olarak bedel alınacak. Bu bedeller, doğrulanan sera gazı emisyonları ve Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi güncel karbon fiyatı temel alınarak belirlenecek. Elde edilen bedeller, yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak kaydedilecek.

Sivil havacılıkta idari para cezaları artırıldı

Sivil havacılıkta yetki ve yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Ticari hava işletmelerinin izin, işletme ruhsatı almaması veya tarifelerdeki değişiklikleri bildirmemesi gibi durumlarda 20 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Sivil uçak sicilinde ve tescil belgesi işlemlerine aykırı davranışlarda bulunanlara 10 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün alacağı önlemlere uymayanlara uygulanacak ceza 10 bin liradan 500 bin liraya yükseltildi. Uçuş izni almadan insansız hava aracı uçuranlara ise 60 bin lira idari para cezası verilecek.