Bakanlığın önümüzdeki 3 aylık dönemi iç borçlanma stratejisinde, kasımda 78,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 78 milyar liralık, aralıkta 39,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, ocakta 92,8 milyarlık iç borç servisine karşılık 126,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasımda iç borçlanmanın 71,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 5 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıkta iç borçlanmanın 38 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocakta ise iç borçlanmanın 112,2 milyar lirasının piyasadan, 10,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan 4 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kasımda 95,9 milyar lira, aralıkta 110,4 milyar lira ve ocakta 121,7 ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 117,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.