AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgiye göre, VDK tarafından gerçekleştirilen vergi incelemesi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 84,4 artarak 236 bin 797'a çıktı.

Ekiplerin, belirli vergi türleri ya da vergileme dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği sınırlı inceleme sayısı 195 bin 799 oldu. İncelemelerin 40 bin 998'ini ise birden fazla vergi dönemi ve çok sayıda vergi türüne ilişkin yürütülen tam inceleme işlemleri oluşturdu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 16 trilyona yükseldi Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 16 trilyona yükseldi

VDK bünyesinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde, geçen yıl 60 bin 242 mükellefin farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 bin 721 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.

Bu dönemde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) 17 milyar 452 milyon 475 bin 513 lira, kesilmesi önerilen ceza tutarı ise 37 milyar 220 milyon 156 bin 577 lira hesaplandı.

- En fazla matrah farkı KDV'de

Vergi türleri itibarıyla en fazla matrah farkı katma değer vergisinde (KDV) tespit edilirken, bu vergi türündeki matrah farkı 18 milyar lirayı aştı. Kurumlar vergisinde 7,4 milyar lira, geçici kurumlar vergisinde 6,9 milyar lira ve damga vergisinde 5 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.

İncelemeler neticesinde tarhı istenilen 17,4 milyar liralık vergi tutarının yüzde 67,2'sini KDV, yüzde 10,9'unu kurumlar vergisi, yüzde 8,5'ini ÖTV ve yüzde 7,9'unu geçici kurumlar vergisi oluşturdu.

Vergi müfettişleri tarafından 2023'te yürütülen incelemelerin vergi türleri itibarıyla sonuçları şöyle (lira):

             Vergi türü                     Bulunan matrah farkı    Tarhı istenilen vergi tutarı    Kesilmesi önerilen ceza

 • Kurumlar vergisi                7.456.245.817                1.894.729.841                     3.035.695.383
 • Kurumlar vergisi (geçici)    6.886.729.520            1.379.041.870*                   2.165.438.206
 • Gelir vergisi                            1.444.727.136               421.271.629                       998.528.414
 • Gelir vergisi geçici                1.358.509.796              135.203.566*                   186.696.949
 • KDV                                          18.053.888.557           11.734.717.941                 27.876.655.143
 • BSMV                                           1.211.614.591              25.737.424                     31.311.536
 • ÖTV                                              725.606.513           1.478.193.813                   2.290.323.873
 • Damga vergisi                            4.988.776.946       40.675.666                     43.604.490
 • Gelir vergisi stopaj                    1.573.326.902        169.413.045                   214.478.827
 • Kurumlar vergisi stopaj               689.925.678      74.252.857                      62.798.774
 • Diğer vergiler                             2.657.724.265       99.237.861                      314.624.982
 • TOPLAM                                       47.047.075.721    17.452.475.513                37.220.156.577

* Bu tutar terkin edilerek üzerinden gecikme faizi ve vergi ziyaı hesaplanacak