Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'in işlettiği Çöpler mevkindeki altın madenine verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı TMMOB'nin açtığı dava sonrası bilirkişi raporu yayımlandı.
Tartışmalara neden olan İliç'teki felaket sonrası pek çok bilirkişi raporu hazırlandı. 9 işçinin yaşamını yitirdiği siyanürlü toprağın kayması sonrasında, ihmallere ilişkin de bir rapor hazırlanmıştı.

"Kırıklar geniş alanlara yayılabilir"

Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzaladığı ÇED olumlu kararıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, bölgedeki manganez ocağında yer yer akmaların gözlemlendiği ve tekrarlayan patlatma kaynaklı titreşimlerle yığın liçi de dahil zamanla çatlakların gelişmesine neden olabileceği uyarısına yer verilerek, "Bu durumda lokal kırıklar çevrede yayılır ve birbirleri ile ağ oluşturacak şekilde temas ederek geniş alanları etkileyebilir. Bu durum patlatma kaynaklı titreşimlerin doğrudan etkisi olmasa da titreşimlerin etken faktör olduğu yenilmelere neden olabilir" denildi.

Raporda, düşük patlatma uygulamalarının yerleşim birimlerine ya da hassas yapılar için tehlike oluşturacak düzeyde olmadığı kanaatine varıldı.

"Titreşim ölçümleri ile jeolojik yapının mühendislik özellikleri birlikte değerlendirilmeli"

TMMOB avukatlarının ÇED olumlu ve ÇED gerekli değildir kararlarına karşı açtıkları davalarda yapılan incelemelerde bilirkişi raporunda bölgenin kayaç yapısıyla ilgili, ocakta gerçekleştirilecek patlatmaların olası çevresel etkilerinin analizi için ocak alanında kritik noktalarda alınacak titreşim ölçümleri ile jeolojik yapının mühendislik özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği bilgisi yer aldı.

"Çevresel etki değerlendirmesi yapılmamış"

Kütahya Tavşanlı’da orman yangını Kütahya Tavşanlı’da orman yangını

Bilirkişiler, madenin toz taşınımıyla ilgili olarak da ÇED raporunda yaptıkları incelemede, Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi Nihai ÇED Raporunda bilimsel ve teknik herhangi bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmamış olduğu sonucuna vardı.