Türkiye’de bin kişiye 2,2 doktor düşerken OECD ortalaması 3,7. Kişi başına düşen hemşire sayısında da Türkiye sondan ikinci durumda.

OECD’nin 2021 verilerine göre Türkiye’de bin kişiye 2,2 doktor düşüyor. OECD ortalaması ise 3,7 doktor. Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye OECD üyeleri arasında son sırada bulunuyor.

Almanya ve İspanya’da bin kişiye 4,5 doktor düşüyor.

Yunanistan bin kişiye düşen 6,3 doktor ile OECD üyeleri arasında en iyi durumda. Ardından Portekiz (5,6), Avusturya (5,4) ve Norveç (5,2) geliyor.

Türkiye bu değer ile Avrupa’da kişi başına doktor sayısında en kötü ülke. Türkiye’den sonra en düşük oran 3 doktor ile Lüksemburg’da.

Buna göre Almanya’da kişi başına düşen doktor Türkiye’nin iki katından fazla oluyor. Birleşik Krallık ve Fransa’da ise bin kişiye 3,2 doktor düşüyor.

Fitch'ten Türk bankalara kart borcu uyarısı Fitch'ten Türk bankalara kart borcu uyarısı

Kişi başına düşen hemşire sayısı

Kişi başına düşen hemşire sayısında da Türkiye oldukça gerilerde. 38 üye içinde Türkiye Kolombiya’nın ardından sondan ikinci sırada.

Türkiye bin kişiye 2,8 hemşire düşerken OECD ortalaması 9,2. OECD ortalaması Türkiye’nin üç katından bile fazla.

Kişi başına hemşire sayısında en iyi durumda olan ülke Finlandiya (18,9), İsviçre (18,4) ve Norveç (18,3).

Almanya’da bin kişi başına 12 hemşire düşerken bu oran Fransa’da 9,7; Birleşik Krallık’ta ise 8,7.

Hemşire sayısının doktor sayısına oranı da sağlık hizmetlerinde kullanılan göstergelerden birisi. Türkiye’de hemşirelerin doktorlara oranı 1,3. OECD ortalaması ise 2,5. Türkiye bu alanda da son sıralarda yer alıyor.

2 bin 628 Türk doktor Almanya'da görev yapıyor

Türk Tabipler Birliği verilerine göre son yıllarda binlerce doktor Türkiye’den ayrılarak yurtdışının yolunu tuttu. Almanya'da yabancı pasaportla çalışan doktor sayısı 60 bini geçerek rekor düzeye ulaştı. Türkiye'den 2 bin 628 doktor Almanya'da görev yapıyor. Türkiye bu alanda altıncı sırada yer alıyor.