Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, maden sahalarındaki tehlikeye dikkat çekerek Ordu’daki maden ocakları ilişkin basın açıklaması yayınladı.

ORDU'NUN YÜZDE 74'Ü MADEN SAHASI İLAN EDİLDİ 

İliç'teki kazanın Ordu Fatsa'da bulunan maden ocağındaki siyanürle ayrıştırma işleminin geleceği açısından endişeleri artırdığı belirtilen açıklamada, Ordu'nun yüzde 74'ünün maden sahası ilan edildiği ve ruhsatlandığı bilgisi de aktarıldı.

Yapılan açıklamada benzer faciaların yaşanmaması için sorumluların üzerine düşeni yerine getirmesi istenirken, maden ocakları için belirlenen sahaların bu kapsamdan çıkarılması talep edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yeraltı ve yerüstü maden aramasına yönelik yatırım ve işletmesinin çevreyi ve doğayı önceleyen nitelikte olması amaçlanmalıdır. Çevre, doğa, halkın sağlığı ve yaşamı öncelikli olmalıdır. İliç'teki kazanın, Ordu Fatsa'da bulunan maden ocağının ve siyanürle altın ayrıştırma işleminin gelecek açısından endişeleri daha da arttırdığını belirtmek isteriz.

'BU KARARIN ZARARI KÂRINDAN ÇOK OLACAK'

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarına yalanlama Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarına yalanlama

Esasen siyanürlü altın ayrıştırma işleminin halkın yaşamına, çevreye ve doğaya yönelik giderilmesi mümkün olmayan tehditler içerdiği uzmanlarca dile getirilmektedir. Şehrimizin yüzde 74'ünün maden sahası ilan edildiği ve ruhsatlandırıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Ordu'nun geleceğini köklü biçimde etkileyecek böyle bir kararın zararının kârından çok olacağı uzmanlarca değerlendirilmektedir.

Güzel Ordumuzun estetiği ve geleceği maden ocakları façasıyla bozulmamalıdır. Ticaret, turizm ve kültür şehri olarak üç yüzyıla yakın geçmişi olan Ordumuzun dengeleri altüst edilmemelidir. Bu yapısının ve özelliğinin korunması öncelikli olmalıdır.

'MADEN ŞEHRİ KİMLİĞİ ORDUMUZ İÇİN UYGUN DEĞİL'

Maden şehri kimliği Ordumuz için hiçbir açıdan uygun değildir. Ordumuz güzelliğini havasından, suyundan, dağlarından, yaylalarından, denizinden, kıyılarından almaktadır. Uzmanların görüşlerine dayanarak diyebiliriz ki ruhsatlandırılmış maden sahalarının işletilmeye açılması şehrimizin bu doğal varlıklarını geri dönüşü imkânsız biçimde ve olumsuz yönde etkileyecektir.

Şehrimizin çevresi, doğası, kimliği ve tarihi değerlerinin gözetilerek maden ocakları için belirlenen sahaların bu kapsamdan çıkarılmasını istiyoruz."