Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimin tüm kademelerine göre devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları, öğretim programlarına ve çağın gerekliliklerine göre sıklıkla güncelleniyor. Bakanlık, dağıtılan kitapların özel okulda okuyan öğrencilere de ücretsiz ulaştırılması yönündeki çalışmalarına hız verdi.

Özel okullara 'ücretsiz ders kitabı' zorunluluğu

16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yer alan düzenlemeye göre, MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulma zorunluluğu getirildi. Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ücretsiz ders kitaplarına ilişkin, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmü getirildi.

MHP'li başkan da AK Parti'den devraldığı borcu belediye binasına astı MHP'li başkan da AK Parti'den devraldığı borcu belediye binasına astı

Yanlış öğrenmelerin önüne geçmek hedefleniyor

Bu hükmün alınması konusunda hedeflenen amaçlardan birinin, Bakanlığın denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, ilgili bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor.

Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

Sınav soruları bu kitaplara göre hazırlanıyor

Bakanlığın getirdiği yeni hükmün, ortak sınavlar ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler için önem taşıdığı kaydedildi. Bu sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitapları kaynak olarak alınacak.

Velilerin ekonomik yönden zorlanmaması amaçlanıyor

Özel okullara devam eden öğrencisi olan velilerin talep edilen farklı kitaplar için ekonomik yönden zorlanmamaları da hedefler arasında bulunuyor.

Okullar denetime tabi tutulacak

Düzenleme ile" MEB onaylı ders kitaplarının okutulmasını sağlama" konusunda, özel okulların kurucu ya da kurucu temsilcisi ile kurum müdürüne de çeşitli sorumluluk getirildi.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren özel okulları okuttukları ders kitapları açısından denetime tabi tutacak. Bu kapsamda denetimlerde derslerde okutulan ders kitabının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığına bakılacak.

Cezai işlem uygulanabilir

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenleme kapsamında, talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderecek.

Ders kitabını kullanmayan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesindeki cezai müeyyideler uygulanabilecek. Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.