6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'ta iki bloku yıkılarak 115 kişinin öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı Penta Park Sitesi’yle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede ikisi tutuklu üç kişinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22,5’ar yıla kadar hapsi istendi.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki üç bloklu Penta Park Sitesi’nin iki bloku, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ilk saniyelerinde yıkılmıştı. Şehrin "en prestijli" konutları arasında gösterilen sitenin birinci blokunda 65, ikinci blokunda da 50 kişi olmak üzere toplam 115 kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

İlgili soruşturmada, siteyi inşa eden şirketin yetkilileri 77 yaşındaki Mesut Başkır, 61 yaşındaki kardeşi Metin Başkır ile Statik Proje müellifi olan 60 yaşındaki Özcan Çakmak gözaltına alındı. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Mesut Başkır ile Özcan Çakmak tutuklanırken, Metin Başkır serbest bırakıldı.

'Kolonlar tıraşlanarak kablo çekildi'

Soruşturmada İfadesi alınan bina görevlisinin oğlu Bekir Demir, üçüncü blokun zemin katındaki bankada tadilat işlemi yapıldığını belirterek, "Binanın altında bulunan banka şubesi olarak kullanılmadan önce tadilat yaptı. Banka, kolonlarda tıraşlama yaparak kablo tesisatı çekti” dedi.

Soruşturmayı yürüten savcı, binalarla ilgili tüm proje, belge, fotoğraf ve videoları nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) gönderdi. İncelemelerini tamamlayan KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yedi kişilik bilirkişi, 50 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda bankanın bodrum kat ile zemin kat bağlantısını sağlayan merdivenin yerinin değiştirildiği, yeni merdivenin galeri boşluğuna konumlandırıldığından döşemede herhangi bir yıkım yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu/fenni mesul, statik proje müellifi, Ziraat Bankası’nda yapılan izinsiz veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile belediyenin yapı kontrol birimi tali kusurludur.”

'Gerekli dikkat ve özeni göstermediler'

Soruşturma sonunda savcı, şüpheliler Mesut Başkır, Metin Başkır ve Özcan Çakmak hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 22,.5’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları için iddianame düzenledi. İddianamede; Kahramanmaraş’ın 1’inci derecede deprem kuşağında olduğunun herkes tarafından bilinebilir durum olduğunu, şüphelilerin üstlendikleri görev nedeniyle bunu bilmemelerinin mümkün olmadığı belirtilerek, "Şüphelilerin kanuna, yönetmeliğe ve projelere uygun olarak yapılmayan, gerekli dayanıklı malzeme ile inşa edilmeyen, teknik özenin gösterilmediği binaların deprem sırasında yıkılabileceğini öngörmelerinin gerektiği, bunu öngörmelerine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermemek suretiyle binanın yapımında kendisine kusur olarak atfedilebilecek işlemleri gerçekleştirdikleri, bu haliyle şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabulünün gerektiği” denildi.

İliç Maden Faciası'nda tutuklu sayısı 8'e yükseldi İliç Maden Faciası'nda tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Ek rapor istendi, banka ve belediye görevlilerinin dosyaları ayrıldı

İddianamede; merdiven yerinin değiştirilmesi sebebiyle bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan zemin kattaki bankadaki tadilat işlemlerinden sorumlu olan kişiler ile tali kusurlu olan belediye görevlilerin dosyalarının ayrıldığı, ayrıca zemin katta bulunan kasaların ağırlıklarının binanın statiğini bozup bozmadığı, taşıyıcı sisteme yakın olarak konumlandırılmış olması nedeniyle binanın deprem esnasında salınımını engelleyip engellemediği yönünde bilirkişi raporunda bir değerlendirme yapılmadığından dolayı kasaların ağırlıkları ile konumlarının ilgili bankalardan alınarak ek bilirkişi raporu için bilirkişi heyetine gönderildiği belirtildi.

Savcılık tevzi bürosuna gönderilen 13 sayfalık iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.