Saadet – Gelecek Partisi TBMM Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kurʼan Kurslarında 1 Ocak 2011 tarihinden sonra fahri olarak veya Ek ders ücreti karşılığında Kur’an Kursu öğreticiliği yapanlardan en az üç eğitim öğretim yılı görev yapmış olanların, fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticisi olarak halen görevde olup olmama şartına bakılmadan sadece SGK prim günleri taban alınarak ilgili kadrolara atanmaları, SGK prim günlerindeki hak kayıplarının iade edilmesi, yıllardır oluşan mağduriyetin giderilmesi öngörülmelidir.”

Whatsapp Image 2024 05 29 At 17.46.08

Özdağ’ın TBMM’ye sunduğu teklifte 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklendi:

 “Geçici madde 21- Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapanlardan, 1/1/2011 tarihinden itibaren en az üç eğitim öğretim dönemi hizmeti bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenler, Başkanlıkça ilgili kadrolara hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın sözleşmeli veya kadrolu personel pozisyon ve kadrolarına atanırlar.

DEM Partili başkanın pasaportuna havalimanında el konuldu DEM Partili başkanın pasaportuna havalimanında el konuldu

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

Editör: Melisa Aykaç