Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) para politikası değerlendirme notunda politika faizinin 500 baz puan artırılması gerektiğini belirtti.

Yerli ve yabancı kurumlardan TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin yorumlar gelmeye devam ediyor.

Bakan Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 18 milyar dolar alınacak Bakan Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 18 milyar dolar alınacak

Son olarak TEPAV, TCMB'nin faiz kararına ilişkin değerleme notunu yayımladı.

TEPAV tarafından yayımlanan notta TCMB'nin 500 baz puan faiz artışı yapması ve döviz kurundaki yükselişin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. Raporda verilere bağlı olarak ilave sıkılaşma yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiği de kaydedildi.

Notta enflasyon ve faize ilişkin şunlar kaydedildi:

Enflasyon bekleyişlerinde TCMB’nin enflasyon tahmini ile olan uyumsuzluktaki artışın ve döviz kurunda gözlenen yukarıya doğru baskının mutlaka önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede iktisadi temelleri sağlamlaştıracak bir dizi adım atılarak son zamanlarda gözlenen hareketlerin güçlendirilmiş temellerden geçici sapmalar olduğuna ekonomik birimler ikna edilmelidir.

Bunun için bütçe açığını azaltıcı önlemlerin ve para politikasındaki sıkılaşmanın önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi zorunludur. İlaveten, hükümetin yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara ilişkin aldığı kararlar enflasyon hedefini destekleyici yönde olmalıdır.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun yeni dönem eylem planı kapsamlı bir yapısal reform süreci başlatmaya son derece müsaittir. Ancak bu planın, makroekonomik istikrarı sağlayıcı politikaların yanı sıra, politik baskı altında kalmaları halinde makroekonomik dengelerin bozulmasına yol açan -TCMB, TÜİK ve BDDK gibi- kurumları bağımsız kılacak, verimliliği artıracak, yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak, eğitimin niteliğini yükseltecek, adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemini oluşturacak yapısal düzenlemelerle desteklenmesi önem taşımaktadır.

'İlave sıkılaşma' vurgusu

Bu değerlendirmeler ışığında, yukarıda ana başlıkları verilen ve uygulanmakta olan ekonomide rasyonele dönüş sürecinin kapsamlı bir programa dönüştürülmesine yönelik güçlendirici adımlar bir an önce atılmalıdır.

Repo faizi 500 baz puan artırılmalı ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceği belirtilmelidir.

Para politikasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla politika faizindeki artışın özellikle mevduat faizlerine yeterince yansımasını ve kredi piyasasının daha sağlıklı çalışmasını temin edecek düzenlemeler yapılmalı; aktarım mekanizmasının işleyişi kolaylaştırılmalıdır.