Türk toplumunda güçlü aile bağları sebebiyle miras paylaşımı; hem ölen kişiye saygı hem de mirasçılar arasındaki ilişkilerin korunması açısından özenle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Miras paylaşımına ilişkin dikkat edilmesi gerekenleri derledik.

Miras 1

 

TÜRK TOPLUMUNDA MİRAS PAYLAŞIMININ ÖNEMİ

Türk toplumunda miras paylaşımı, sadece maddi varlıkların bölüşülmesi anlamına gelmez, aynı zamanda aile birliğinin ve toplumsal dayanışmanın bir ifadesidir. Türk örf ve adetleri, mirasın huzurlu bir şekilde paylaşılmasını ve aile içindeki ilişkilerin korunmasını önemser. Bu geleneğe göre, miras paylaşımı süreci adil bir şekilde gerçekleşmeli ve aile fertleri arasında anlaşmazlıklara yol açmamalıdır. Her bir mirasçının haklarının korunması ve adaletin sağlanması, Türk aile yapısının ve toplumsal dokunun temel unsurlarından biridir. Mirasın huzur ve uyum içinde paylaşılması, aile içindeki birlik ve beraberliğin devamını sağlar ve toplumsal düzenin korunmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, Türk toplumunda miras paylaşımının sadece maddi bir bölüşüm olmadığı, aynı zamanda aile değerlerine ve toplumsal adalet anlayışına uygun bir şekilde yapılmasının büyük önemi vardır.

MİRAS PAYLAŞIMI NEDİR?

Miras paylaşımı, bir kişinin ölümüyle geride bıraktığı malvarlığının ve haklarının yasal mirasçılar arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan önemli bir süreçtir. Bu süreç, belirli yasal prosedürlerle yönetilir ve mirasbırakanın tasarruflarını gerçekleştirebilmesi için çeşitli yasal araçlar sunar.

Mirasbırakan, ölümünden sonra malvarlığı üzerinde belirli bir tasarrufta bulunabilir. Bunlar arasında vasiyetname, miras sözleşmesi ve mirasçı atama gibi yasal olarak öngörülen ölüme bağlı tasarruf şekilleri bulunur. Bu tasarruflar, mirasın nasıl dağıtılacağına ilişkin önemli belirleyicilerdir.

Mirasbırakanın mirasını yasal mirasçılar arasında eşit bir şekilde paylaştırma zorunluluğu yoktur. Belirli kişilere daha az veya daha fazla miras bırakabilir, hatta yasal mirasçı gruplarına girmeyen kişileri de mirasçı olarak atayabilir.

Miras paylaşımı sürecinde ilk adım, yasal mirasçıların belirlenmesidir. Daha sonra, mirasbırakanın ölümünden önce yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruf şekilleri incelenir ve atanmış mirasçı olup olmadığı belirlenir. Yasal mirasçıların saklı payları dikkate alınarak miras paylaşımı yapılır.

Gürcüce-Türkçe Çeviri ve Rusça-Türkçe Çeviri Hizmetleri Gürcüce-Türkçe Çeviri ve Rusça-Türkçe Çeviri Hizmetleri

Mirasçılar arasında yapılan miras paylaşımı sözleşmesi ile mirasın dağıtımı belirlenebilir. Ancak bu sözleşme yazılı olarak yapılmalı ve tüm mirasçıların katılımını içermelidir. Tek bir mirasçının bile katılmaması durumunda sözleşme geçerliliğini yitirir.

Sonuç olarak, miras paylaşımı süreci, adil, şeffaf ve yasalara uygun bir şekilde yönetilmelidir. Bu süreçte doğru adımların atılması, mirasın huzur içinde ve tüm mirasçıların haklarının korunarak dağıtılmasını sağlar. Bu nedenle, miras paylaşımı sürecine gereken özen gösterilmeli ve miras avukatından destek alınması önerilir.

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras paylaşımı, mirasçıların kendilerine intikal eden malvarlıklarını kanunlara uygun şekillerde paylaşabilecekleri bir süreçtir.

 1. Elbirliğiyle Mülkiyet:
  • Mirasçılar arasında bir malın mülkiyeti, tüm mirasçılar tarafından birlikte paylaşılır.
  • Genellikle miras ortaklığı gibi durumlarda görülür ve malikler arasında eşit hak ve yetkilere sahip olunur.
 2. Paylı Mülkiyet:
  • Birden fazla kişinin belirli paylarla malik olduğu bir mülkiyet şeklidir.
  • Miras ortaklığı sonucu ortaya çıkar ve her mirasçı belirli bir paya sahiptir.
 3. Miras Paylaşımı Sözleşmesi:
  • Mirasçılar arasında malvarlığının paylaşımını belirleyen yazılı bir anlaşmadır.
  • Anlaşmazlıkları önlemeye ve mirasın adil bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur.
 4. Ortaklığın Giderilmesi:
  • Anlaşma sağlanamadığı durumlarda başvurulan bir hukuki süreçtir.
  • Malın adil bir şekilde bölünemediği durumlarda ortaklığın sona erdirilmesini amaçlar.

Her bir tür, farklı koşullar ve ihtiyaçlar için uygun olabilir. Ancak her durumda, adil bir paylaşımın sağlanması ve mirasçıların haklarının korunması önemlidir.

Miras 2

 

KARDEŞLER ARASINDA MİRAS PAYLAŞIMI

Kardeşler arasında miras paylaşımı, mirasbırakanın vefatının ardından başlayan bir süreçtir ve kanuni miras ortaklığıyla başlar. Eğer kardeşler arasında anlaşma sağlanırsa, miras intikal süreci gerçekleştirilerek miras paylaşımı yapılabilir. Bu anlaşma genellikle miras paylaşımı sözleşmesiyle yapılır.

Ancak, bir kardeş mal paylaşımına itiraz ederse, miras paylaştırma davası açılması gerekebilir. Mahkeme, mirasbırakanın malvarlığını kanuna uygun bir şekilde paylaştırmak için çeşitli hükümler uygular ve kardeşler arasında adaleti sağlamaya çalışır.

Kardeşler arasında miras paylaşımı sürecinde saklı payın ihlal edildiğini iddia eden kardeşler, diğer mirasçılara karşı tenkis ve tasarrufun iptali davalarını açabilirler. Tenkis davası, mirasbırakanın hayatta iken yaptığı tasarrufların saklı payları zedelediği durumlarda etkisizleştirilmesi için açılır.

Kaynak: https://www.cbhukuk.com/