Türkiye'nin demografik geleceği risk altında: Doğurganlık hızı alarm veriyor

Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin verilere göre, Türkiye'de 2023'te toplam doğurganlık hızı 1,51 çocuk ile dünya ve AB ortalamasının altında kaldı. Genç nüfus oranında ise Türkiye, yüzde 15,1 ile yüzde15,5 olan dünya ortalamasının altında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin önemli veriler içeren bir bülten yayımladı. Bülten, Türkiye'nin demografik dinamiklerini ve dünya genelindeki nüfus trendlerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

TÜRKİYE, 1,51 DOĞURGANLIK HIZI İLE AB ORTALAMASININ ALTINDA

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. zafer Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. zafer

2023 verilerine göre, ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, Nijer 6,67 çocuk ile en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke oldu. Nijer'i, 6,12 çocuk ile Çad ve 6,1 çocuk ile Somali izledi. Toplam doğurganlık hızı en düşük ülke ise 0,88 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Kore Cumhuriyeti'ni, 1,04 çocuk ile Singapur ve 1,14 çocuk ile Andorra ve San Marino izledi. Dünya ortalaması ise 2,31 çocuk olarak belirlendi.

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı, 1,51 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldı. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde ise Fransa, 1,79 çocuk ile en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke oldu. Fransa'yı, 1,76 çocuk ile İrlanda ve 1,74 çocuk ile Romanya takip etti. AB'de en düşük doğurganlık hızı, 1,22 çocuk ile Malta'da kaydedildi. Bu ülkeyi, 1,29 çocuk ile İspanya ve 1,30 çocuk ile İtalya izledi. Türkiye, 1,51 çocukluk doğurganlık hızı ile AB ortalamasının altında kaldı.

YAŞAM SÜRESİ VERİLERİNDE DE TÜRKİYE AVRUPA'DA ALT SIRALARDA

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfus tahminlerine göre, 2023 için doğuşta beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73,4 yıl olarak belirlendi. Erkekler için 70,8 yıl, kadınlar için ise 76 yıl olarak hesaplandı. Ülkelerin doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için en yüksek yaşam süresi 85,2 yıl ile Monako oldu. Monako'yu, 83,2 yıl ile Lihtenştayn ve 82,6 yıl ile İsviçre izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülke 52 yıl ile Çad oldu. Çad'ı, 52,1 yıl ile Lesotho ve 53,4 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti.

Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 74,8 yıl ile dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, en yüksek yaşam süresi 82,1 yıl ile İtalya ve İsveç'te kaydedildi. Bu ülkeleri, 81,8 yıl ile Malta ve 81,4 yıl ile İspanya takip etti. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülke 69,5 yıl ile Bulgaristan oldu. Türkiye'nin erkekler için 74,8 yıl olan yaşam süresi, AB üyesi ülkeler ortalamasının altında kaldı.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 89 yıl ile Monako oldu. Monako'yu, 88 yıl ile Japonya ve 87,2 yıl ile Kore Cumhuriyeti izledi. Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülke ise 54,2 yıl ile Nijerya oldu. Türkiye'de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,3 yıl olarak hesaplandı ve dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. AB üyesi 27 ülkede kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek olan ülke 86,7 yıl ile İspanya oldu. İspanya'yı, 86,1 yıl ile İtalya ve Fransa, 85,8 yıl ile Malta takip etti. Türkiye'nin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi, AB ortalamasının altında kaldı.

GENÇ NÜFUS ORANLARI

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 24,1 ile Suriye oldu. Suriye'yi, yüzde 22,3 oranları ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve Doğu Timor, yüzde 22,1 ile Eritre izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 6,8 ile Ukrayna, yüzde 7,6 ile Katar ve yüzde 8,5 ile Monako olarak belirlendi. Dünya genelinde genç nüfus oranı yüzde 15,5 iken, Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 15,1 ile dünya ortalamasının altında kaldı.