Türkiye’nin 2024 birinci çeyrekteki büyümesi yüzde 5,7 oldu. TÜİK Zincirlenmiş Hacim Endeksine göre 2024 birinci çeyrek GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, genel GSYH artışı bir önceki yıl aynı çeyreğe göre yüzde 5,7 olurken, inşaat sektöründe toplam katma değer yüzde 11,1, bilgi ve iletişimde yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,0, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,0 arttı.

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan'da 180,1 milyar dolar oldu Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan'da 180,1 milyar dolar oldu

Verilerde ilk göze çarpanlardan biri, hane halkı tüketimi oldu. Hane halkı tüketim harcamaları ilk çeyrekte yüzde 7,3 oranında yükseldi. Ekonomik program açısından talep ve hizmetler sektöründeki fiyatlar ile gelişmelerin önem taşıdığı sıklıkla vurgulanıyor. TÜİK verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı çeyreğe göre, yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 7,3; devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 yükseldi.

Mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı olduğu tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre zincirlenmiş hacim endeksi hesaplamasıyla mal ve hizmet ihracatı ilk çeyrekte yüzde 4,0 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekslerde, bir önceki çeyreğe göre büyüme yüzde 2,4, takvim etkisinden arındırılmış endekste bir önceki yıl aynı döneme göre ise artış yüzde 5,8 olarak belirlendi.

Editör: Melisa Aykaç