Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Dünya Mutluluk Raporu'nun sonuçları açıklandı. Finlandiya'nın 7.74 puanla yine en mutlu ülke seçildiği raporda, Türkiye'nin geçen yıla göre birkaç basamak yükselerek 4.975 puanla 98. sırada yer aldığı belirlendi. Ancak, Türkiye'nin genç nüfusu üzerinde yapılan kırılım analizi, ülkenin mutluluk konusunda önemli zorluklarla karşılaştığını gösterdi.

İran, Fas gibi ülkeler Türkiye’nin önünde

Türkiye'de yaş gruplarına göre mutluluk endekslemesi ilk kez bu raporda ele alındı. 30 yaş altı bireylerin mutluluk düzeyi incelendiğinde Türkiye'nin 101. sırada yer aldığı ortaya çıktı. Türk gençleri, yaşadıkları ülkenin toplumsal ve siyasi baskıları altında sıkıntı çekiyor gibi görünüyor. İran, Fildişi Sahilleri ve Fas gibi ülkelerin gençleri, Türkiye'nin önünde yer alırken, bu durum ciddi endişelere yol açtı.

En mutlular 60 yaş üzeri, en mutsuzlarsa gençler

Diğer yandan, Türkiye'deki 60 yaş ve üzeri nüfusun mutluluk düzeyi de raporda ele alındı. Ancak, burada da beklenmedik bir sonuçla karşılaşıldı. Türkiye'nin yaşlı nüfusu 92. sırada yer alırken, bu durum, ülkedeki yaşlıların mutluluğunun beklenenden düşük olduğunu gösterdi. Bu sıralamada Türkiye'yi geride bırakan ülkeler arasında Kongo, Mozambik ve Irak gibi ülkeler bulunuyor.

2021'den 2023'e kadar mutluluk seviyesi azaldı

TMB: Sektör, girdiği darboğazı aşmak için yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ağırlık verecek TMB: Sektör, girdiği darboğazı aşmak için yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ağırlık verecek

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye'nin 2006-2010 döneminden 2021-2023'e kadar olan süreçte mutluluk oranlarının azaldığı oldu. Bu durum, ülkedeki toplumsal ve ekonomik dinamiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.