Anayasa Mahkemesi, konusu 5 bin liranın altında kalan vergi ve tam yargı davaları ile idari işlemlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulamayacağı ve 5 bin lira sınırının her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin iptaline karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi ile İstanbul 13. İdare Mahkemesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinde yer alan "istinafa başvuruda 5 bin lira sınırı" ve aynı kanundaki ek 1. maddede yer alan "bu sınırın her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenmesi" düzenlemelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Galata Kulesi 1 ay ziyarete kapalı kalacak Galata Kulesi 1 ay ziyarete kapalı kalacak

İptal istemlerinde, dava tarihi ile karar tarihi arasında geçen sürede yeniden değerleme oranıyla belirlenen para sınırının farklılaşabileceği belirtilerek, bu durumun istinafa başvuru hakkını kullanmayı engelleyebileceği savunuldu.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi, anılan kanuni düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Yüksek Mahkemenin iptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.