MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, ”Tasarruf tedbirleri içerisinde bulunan personel servislerinin kaldırılması kararı özellikle biz kamu kurum ve kuruluşları personel servis taşımacılarını olumsuz yönde etkileyecek bir karardır. Bu şekildeki bir uygulama gelirlerimizde önemi ölçüde azalmaya sebep olacaktır. Hatta birçok meslektaşımızın iflas etmesine sebep olacaktır. Ülkemizde toplamda 110.000 servis aracının bulunduğu ve bu araçlardan geçimini sağlayan ailelerin sayısı da düşünüldüğünde bir sektörün zarar görmesinin yanında toplumsal olarak da büyük kayıpların yaşanması kaçınılmaz görünmektedir. Tabiri caizse bu uygulama “Tasarruf Mağdurları” oluşturacaktır.” İfadelerini kullandı.

PERSONEL SERVİSLERİ ASLINDA BİR TASARRUF ARACI DURUMUNDADIR

Aktürk basın açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “Personel servisleri bizler için olduğu kadar genel ekonomi için de vazgeçilmez durumdadır. Personel servisleri ile işyerine giden kamu personeli ayrı araçlar ile işlerine gitmemelerinden dolayı trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olmaktadır. Kamu personelinin ayrı araçlar ile işine gitmesinin diğer bir sorunu da bir aracın harcayacağı yakıt ile birçok aracın harcatacağı yakıtın ülke ekonomisine vereceği zarardır. Farklı bir anlatımla personel servisleri aslında bir tasarruf aracı durumundadır. Gerçekten de personel servisleri şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmış hem de toplu taşıma nedeniyle bir anlamda güçlü bir tasarrufta sağlanmaktadır.”

KAMU PERSONEL SERVİSLERİ ÜLKE EKONOMİSİNE BİR YÜK DEĞİLDİR

“tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kamu personel servislerinin kaldırılması kararının ülke ekonomisine artı ve eksi katkılarının incelenmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz. İncelendiğinde görülecektir ki kamu personel servisleri ülke ekonomisine bir yük değildir ve aslında ülke ekonomisinin üzerindeki yükü azaltmaktadır. Milyonlarca aileyi mağdur edecek bu uygulamanın doğuracağı zararlar aşikârken, bu tür zararların oluşacak ülke ekonomisi açısından daha farklı mağduriyetlerin yaşanmaması hepimizin dileğidir.”

BİLGEHAN KİRİŞCİ – ANKARA