Saadet-Gelecek TBMM Grubu, ülkedeki hayat pahalılığı sorununa dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla önemli bir adım attı. Grup, özellikle emekliler ve dar gelirli çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukları ele almak için Meclis'te bir araştırma açılmasını talep etti.

Grup adına söz alan Saadet-Gelecek Grubu’nun Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ülkedeki yüksek yaşam maliyetinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Mevcut durumun özellikle emekliler ve dar gelirli kesimler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çektiği açıklamasında Şahin, Anayasa'nın 98. Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün ilgili maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması gerektiği ifade etti.

Sinan Ateş öldürüldükten dört gün sonra yapılan ihbar: Partiden birisini vuracağız Sinan Ateş öldürüldükten dört gün sonra yapılan ihbar: Partiden birisini vuracağız

AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi

Saadet-Gelecek Grubu TBMM Grubu'nun ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarını ele almak ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla attığı bu adım Ak Parti-MHP oylarıyla reddedildi.