Hayatı

Doğum tarihi ve tahsil hayatıyla ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. İlmî faaliyetlerini muhtemelen doğum yeri de olan hayatını geçirdiği Aksaray’da devam ettirmiştir. Babasının Fahreddin Râzî’nin torunlarından olduğu bildirilmektedir. Aksaray’da Cevherî’nin Sıhah’ını ezberlemenin müderris olma şartı olarak belirlendiği Zinciriye Medresesi’nde müderrislik yaptı. Aksaray’da 791/1388-89 tarihinde vefat etmiştir. 

Tefsir, hadis, fıkıh, ahlâk, edebiyat ve tıp gibi alanlarda eser telif etmiştir. Telifte güçlü olmamakla birlikte tedriste oldukça başarılı olduğu ve pek çok talebe yetiştirdiği ifade edilmektedir. Nitekim Molla Fenârî Mısır’a gitmeden önce Aksarâyî’den ders okumuştur. 

Öne Çıkan Eserleri

  • Şerhu’l-İzah: Süleymaniye Ktp., İbrahim Paşa, nr. 1020.

  • Haşiye ale’l-Keşşaf: Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 208.

  • Hallu’l-Mucez: Delhi 1870; Leknev,1877, 1908.

    Kaynak: İslam Düşünce Atlası
    Dijital Yapım: MÜSİDER ve TV5 Televizyonu