Fazilet Takviminin 2024 yılı, 23 Haziran günlü sayfasında yer alan pırlanta ve elmas mesabesindeki değerlendirmeleri okuyucumuza aktarmak istedik.

​Fazilet Takviminin 2024 yılı, 23 Haziran günlü sayfasında yer alan ve bizim için de son derece önem taşıyan pırlanta ve elmas mesabesindeki değerlendirmeleri okuyucumuza aktarmak istedik. Şöyle ki;

​Bu sayfada Peygamberimiz (SAV)’in Hz. Ali (KV)’e aşağıdaki nasihatlerde bulunduğu bir kere daha hatırlatılmıştır. Özetle:

​1- Ameli kötü olan kimsede üç alamet bulunur:

- Allah-u Teâlâ’nın emirlerini yerine getirmekte tembellik eder.

- Allah-u Teâlâ’nın kullarına sıkıntı verir.

- Kendisine iyilik edene kötülük eder. (Denir ki: Kime iyilik edersen, sakın ondan kendini.)

2- Salih olan kulda üç alamet vardır:

- Allah-u Teâlâ hazretlerine salih amel işlemek hususunda söz verir.

- Dinini, ilim tahsil ederek mamur eder.

- Kendisi için razı olduğuna, diğer insanlar için de razı olur.

3- İşini iyi yapanda da üç alamet olur:

- Allah-u Teâlâ’ya itaatte acele eder.

- Allah-u Teâlâ’nın haram kıldığı şeylerden uzak durur.

- Kendisine kötülük eden kimseye iyilik eder.

4- Günahkâr kimsede de üç alamet bulunur:

- Çok hata ve kusur eder.

- Oyunla, eğlenceyle meşgul olur.

- Unutkan olur.

5- Kalbi kararan kimsede de üç alamet bulunur:

- Zayıflara acımaz. (Zalim olur.)

- Az şeye kanaat etmez. (Doyumsuz olur.)

- Vaaz ve nasihat ona fayda vermez.

6- Sadık olanda da üç alamet bulunur:

- İbadetini gizler. (Gösteriş yapmaz.)

- Müptela olduğu musibeti gizler. (Oysa Allah her şeyi bilendir, duyandır, görendir.)

- İhtiyacını da gizler.

7- Fasık kimsede de üç alamet olur:

- Fitne ve fesadı sever.

- Halkın başına sıkıntı ve musibet gelmesini ister.

- İyi amelden kaçınır. (Şer işlerle uğraşır.)

8- Süfli olanda da üç alamet vardır:

- Akrabasını incitmek ister.

- Komşularına eziyet verir.

- Günah işlemeyi sever.

9- Ahirette perişan olacak kimsenin de üç alameti vardı:

- Yalanı çok söyler.

- Yalan yere çok yemin eder.

- Sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını insanlara söyler, (böylece) onlara yük olur.

10- Cömert olan kimsenin de üç alameti vardır:

- Hasmını, gücü yettiği halde affeder.

- Malının zekâtını verir.

- Sadaka vermeyi sever.

11- Cimri kimsede üç alamet bulunur:

- Açlıktan korkar.

- Dilenciden korkar.

- Kendine iyilik eden kimseye, sadece diliyle hayır söz söyler ama hayrı kendi işlemez.

​Bu esaslara dikkat etmeyen kişilere Müslüman denebilir mi? Nitekim Allah (CC) bu esaslara dikkat eden ve yapılması gerekenleri yapan insana eşref-i mahlûk demiştir. Bu sebeple insanın terkibinde, teşkilinde, takviminde eksik bırakmamıştır. Ama insanoğlu dünyevileştikçe, sayılan hususları yerine getirmede zorlanmakta, nefsinin arzularını yerine getirmek için çırpınıp, durmaktadır.

​Onun için:

* Helal olana değil, harama yönelmektedir.

* Elde ettiği siyasi, idari makamları milletin hayrına değil, kendi menfaati için kullanmaktadır.

* Milletin derdi ile değil ilgilenmek, sadece nefsinin isteklerini realize etmeye çalışmaktadır.

* Emanete dikkat etmemekte, zulme aracı olmakta, vatandaşın derdi ile hemdert olmamaktadır.

* Gün geçtikçe daha çok tiranlaşmakta, ezilenlerin feryadını dinlememektedir.

* Ülkenin kaynaklarını kendi kasalarına indirmek için devamlı kanun değişikliği yapmakta, bundan dolayı da ziyadesiyle zenginleşmektedir.

* Fakir-fukarayı düşünmemekte, ‘Allahümme Rabbena, hep bana’ demektedir. 

​Sonuç olarak deriz ki; her insan işlediği fiilin hesabını, değişmez günde kendisi verecektir. Onun için yukarıdaki ölçülere dikkat edilerek bir hayat geçirmek, aklın gereğidir. Çünkü orada torpil, orada kayırma, orada iltimas bahis konusu olamaz. Hükmü İlâhî böyledir. 

​Rahman ve Rahim,

​Kadir ve Muktedir,

​Gaffar ve Settar olan Allah’a emanet olunuz.

​​Selam doğru yola uyanlara olsun. (Taha/47).

İsmail MÜFTÜOĞLU