UNCTAD'ın raporuna göre, siyasi sorunlar, işgalci İsrail'e bağımlılığın artması ve barış sürecinin durması, 2022'de Gazze'de ekonomiyi durma noktasına getirdi.

Toprak ve doğal kaynakların işgalci İsrailli yerleşimcilerin eline geçmesi, bölgedeki yoksulluk, daralan mali alan, dış yardımların azalması ve borçlar ekonomik durumu etkiledi.

Filistin gayrisafi milli hasılası 2022'de yüzde 3,9 büyümüş olmasına rağmen, kişi başına düşen milli gelir Kovid-19 salgını öncesi seviyenin yüzde 8,6 altında kaldı.

Abluka altındaki topraklarda işsizlik yüzde 24'lük seviyeyi korurken, bölgede nüfusun yüzde 40'ı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Japonya’dan PKK kararı Japonya’dan PKK kararı

Oslo Anlaşması'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, iki ülke arasında umulan yakınlaşma, işgal politikaları nedeniyle gerçekleşmedi ve Filistin'de kişi başına düşen milli gelir, İsraillilerin gelirinin yüzde 8'ine tekabül etti.