Kayabaş, “Acı reçete ile kurtuluş vaadiyle Cumhurbaşkanı tarafından ekonominin başına getirilen
Maliye Bakanı’nın reçetesinin kekremsiliği iyiden iyiye hissedilir oldu. Üzülerek ifade etmemiz gerekir
ki bu kafayla gidildiği takdirde gelen günler acı olacak” dedi.


Kayabaş, açıklamalarda şunları ifade etti: “Gazze’de yaşanan ve İsrail’in; Filistinli bebek, çocuk, kadın,
erkek demeden uyguladığı soykırım dolayısıyla bu ay ülkemizin ekonomik durumunu izah yerine
İsrail’e uygulanması gereken ekonomik yaptırımlardan bahsedeceğiz. Partimizin önerdiği siyasî, askerî
ve hukukî yaptırımlar çeşitli mecralarda kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilmektedir. Biz burada
İsrail’e uygulanması gereken ekonomik yaptırımları izaha çalışacağız.


1- İsrail’e yapılan ve İsrail’in ihtiyaç duyduğu enerjinin yaklaşık üçte birini sağlayan; Bakü, Tiflis,
Ceyhan petrol boru hattı ile Ceyhan limanına gelip İsrail’e ulaştırılan akaryakıt ve diğer tüm
bölgelerimizden yapılan akaryakıt vb. enerji maddeleri ithalatı derhal durdurulmalıdır.


2- Ülkemizden İsrail’e yapılan sebze, meyve, yaş/kuru gıda, dondurulmuş gıda, gibi her türlü besin
ithalatı derhal durdurulmalıdır.


3- Çeşitli alet, ekipman, makine ve teçhizatların yedek parçaları ile demir- çelik ürünleri ham madde,
ara madde ve mamul madde ithalatı derhal durdurulmalıdır.


4- Aynı zamanda Türk vatandaşı da olup İsrail ordusu emrine katılarak bu savaşta yer alan tüm
Siyonistlerin banka hesapları dondurulmalı, bizatihi eline Müslüman kanı bulaşmış olanların parasına
el konularak Gazze’de ki şehid ailelerine ulaştırılmalıdır. Mevzuatın uygun hükümleri gereği de
haklarında hukukî yaptırımlar uygulanmalı ve cezalarını çektikten sonra da vatandaşlıktan
çıkarılmalıdırlar.


5- İsrail uçağı olup olmadığına bakılmaksızın İsrail bağlantılı bütün askerî ve ticarî uçuşlara hava
sahamız derhâl kapatılmalıdır.


6- İsrail’e ve ordusuna yardım edeceğini/ ettiğini ilân eden şirketlerin ülkemizde çalışma ve iş yapma
izinleri iptal edilerek derhâl yurt dışına çıkartılmalı ve ülkemiz sınırları içerisindeki tüm mal varlıkları
devletleştirilmelidir. Elde edilecek gelirler Gazze’nin ve Gazze’lilerin yeniden ayağa kaldırılmasında
kullanılmalıdır.

Meteoroloji'den iki bölgeye uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat! İşte 5 günlük hava durumu tahmini Meteoroloji'den iki bölgeye uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat! İşte 5 günlük hava durumu tahmini


7- İsrail’e yapılan her türlü ithalat ve İsrail’den yapılan her türlü ihracat durdurularak İsrail ile 1
kuruşluk dâhi ekonomik münasebetimiz kalmamalıdır.


8- İvedi olarak Türkiye’mizin öncülüğünde Müslüman ülkeler ekonomik iş birliği örgütü ihyâ edilmeli
ve yukarıda zikrettiğimiz maddeler bu kuruluşa üye ülkelerce de uygulanarak İsrail ekonomik olarak
çepeçevre sarılarak çökertilmelidir.


Onlarca yıldır dünya insanlığına uygulanan algı operasyonları neticesinde yukarıda ifade ettiğimiz
yaptırım maddeleri hayata geçirilemez gibi görülebilir ancak öyle değil. Sağlam bir irade ortaya
konulursa gerçekleştirilemez işler değil ancak mevcut iktidarın böyle bir karar almasını beklemek için
de aşırı iyi niyetli olmak gerekir.”


ANTALYA EKONOMİK RAPORU


Antalya’nın ekonomik konularına değinen Kayabaş, Gazze’de insanlar bir yudum suya, bir lokma
ekmeğe muhtaçlarken bizim burada açlık, yoksulluk sınırı açıklamamız trajik bir durum ancak 3 yıldır
her yıl bu açıklamayı yapıyoruz. Bu sebeple bu ay ki rakamları da sizinle paylaşmak istiyorum diyerek
açıklamasını şöyle noktaladı: “2023 Ekim ’de, Antalya’mızda okula giden öğrencilerimizin bedensel ve
zihinsel gelişimlerinin desteklenebilmesi için tüketmesi gereken gıdalar göz önüne alındığında; ilkokul
düzeyindeki bir öğrencinin 1 öğün maliyeti asgarî 36,92 TL, haftalık maliyeti ise asgarî 184,60 TL
nispetinde iken ortaokul düzeyindeki bir öğrencinin 1 öğün maliyeti asgarî 49,23 TL, haftalık maliyeti
ise asgarî 246,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Liseye devam eden bir kardeşimizin 1 öğün maliyeti ise
asgarî 73,84 TL iken haftalık masraf ise en az 359,20 TL düzeyindedir.

2023 Ekim ayında Antalya’da iki yetişkin ve birisi 15-19 diğeri 4-6 yaşlarında çocuktan meydana
gelen 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi adına gerekli gıdalar için harcaması
gereken miktar yetişkin erkek için 3.544,68 TL yetişkin kadın için 3.001,34 TL, 15-19 yaşındaki çocuk
için 3.829,29 TL ve son olarak 4-6 yaş çocuk için 2.561,49 TL olarak gerçekleşirken, söz konusu ailenin
Ekim 2023 Açlık Sınırı; 12.936,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Antalya’mızda; açlık sınırı önceki aya
göre 482,50 TL, geçen yılın aynı ayına göre ise 5.222,60 TL artmıştır.


Böylece yıllık gıda enflasyonunda % 67,60 artış ölçümlenmiştir.


Aynı dönemde gıda için 12.936,80 TL, giyim için 2.835,46 TL, konut (kira, elektrik, su, yakıt vb) için
16.540,20 TL, ulaşım için 10.810,20 TL, eğitim için 1.240,12 TL, sağlık için 1.358,66 TL ve çeşitli mal ve
hizmetler için ödenmesi gereken 590,72 TL ile birlikte 4 kişilik ailenin insanca yaşam şartlarını
sağlayabilmesi adına ödemesi gereken miktar olan
Ekim 2023 Yoksulluk Sınırı; geçen aya göre 1.369,31 TL , geçen yılın aynı ayına göre ise tam
18.696,43 TL artışla 46.312,56 TL olarak gerçekleşmiştir.


Araştırmalarımıza göre gıda ve gıda dışı giderler baz alındığı zaman; şehrimize çalışmak amacıyla
gelen ve/ veya yalnız yaşayan bir Vatandaşımızın maliyetlerini ifade eden Ekim 2023 döneminde
bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise önceki aya göre 499,80 TL, geçen yılın aynı ayına göre de
tam 6.824,20 TL artışla 16.904,09 TL olarak hesap edilmiştir.