Yazıda, okullarda alınacak önlemlere ilişkin, ilgili genelgeler, protokoller ile MEB ile İçişleri Bakanlığınca yönetilmekte olan "Eğitim ve Güvenlik Projesi" kapsamında düzenlenen işbirliği protokolünde yer alan hususlara değinildi.

Bu kapsamda, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü Uygulama Kılavuzu" kapsamında, il yürütme kurulu toplantı tutanakları en geç 27 Eylül mesai bitimine kadar bakanlığa iletilecek.

Ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında okul ve kurumlarda, bazı güvenlik tedbirleri alınacak. Okula giriş çıkış saatlerinde okul çevresi trafiği kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde kontrol altına alınacak.

Bunun yanında, görüşme planlarına uygun olarak okula gelen veliler ile ziyaretçilerin kayıtları tutulacak, belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli kontroller sağlanacak.

Okul çevresinde öğrencilere yönelik tehlike oluşturabilecek zararlı madde satışı, tehlikeli alanlar ve metruk binalarla ilgili tedbirlerin alınması için ilgili kurumlarla çalışılacak.

Okul bahçelerinde ve oyun alanlarında bulunan her türlü oyun, spor araç ve gereçleri kontrol edilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

Eğitimde fırsat eşitsizliği: Parası olana nitelikli eğitim! Eğitimde fırsat eşitsizliği: Parası olana nitelikli eğitim!

Siber güvenlik konusunda koruyucu ve önleyici tedbirler alınacak, öğretmen ve öğrenciler konu hakkında bilgilendirilecek. (AA)