Baraj kalktı, eksi netle üniversite kapısı açıldı! Baraj kalktı, eksi netle üniversite kapısı açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir. Ortak yazılı sınavın hangi sınıf düzeyinde ve hangi derslerden yapılacağı öğretim yılı başında ilan edilir.'' aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde ise ''Bakanlıkça yapılacak ortak yazılı sınavlar hariç hangi sınıf düzeyinde ve hangi derslerde il/ilçe genelinde ortak yazılı sınavlar yapılacağına İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilir." hükümleri yer almaktadır.

Memurlar.net'in haberine göre; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlarının aşağıdaki tarihlerde;

- 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü,

- 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.