İsmail Müftüoğlu "Üzülüyoruz" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte yazının tamamı...

Hem de çok üzülüyoruz. Zira Milli Görüş içinde yetişen, sonra da Milli Görüş gömleğini değiştiren arkadaşların son dönemlerdeki davranışlarını görüyoruz. Milli Görüş'ün, Adil Düzen'in savunucusu olduğunu bildikleri halde, Milli Görüş'ün iç ve dış politikalarından gün geçtikçe uzaklaşmakta olduklarını da görüyoruz. 

Bu arkadaşlar bizim gibi “Hak gelince batıl zail olur”(İsrâ/81), ‘Önce ahlak ve maneviyat’ sloganlarını söyleyerek siyasete başladıkları halde, şimdiki tutumlarıyla bu sloganlardan uzaklaştıklarını gördükçe ziyadesiyle üzülüyoruz. Zira bunlar bilerek veya bilmeyerek, manevi dünyalarını harap ettikleri için de müteessir oluyoruz. 

Malum, Milli Görüş'ün dış politikası ‘Şahsiyetli dış politika’ olarak tespit edilmiş ve uygulanmasına da gayret gösterilmiştir. Ama bugün AK Parti saflarında yer alan bu arkadaşlar, bir nevi reddi miras yaparcasına, teslimiyetçi bir politik anlayışa dönüştüler. Bu hal de bizi elbette üzmektedir. 

Gerçek Milli Görüşçüler emperyalist devletlerle hiçbir zaman saf tutmamış, küresel çetelerle asla birlikteliği olmamış, onlara ilgi duymamıştır. Ama bugünün yöneticileri maalesef onlara teslim olmuş durumdadır. ABD’nin bütün haksızlıklarına rağmen, hâlâ onlardan kopamadıkları görülmektedir. Gazze’ye saldırılarına rağmen, Allah’ın lanetlediği İsrail ile hâlâ tüm diplomatik ilişkiler, ticari anlaşmalar tümüyle berdevamdır. Bu da gerçek Milli Görüşçüler için son derece üzüntü vericidir. Bu kardeşlerimizin hâlâ İsrail ile dostluktan bir türlü vazgeçmeyen yöneticilerin peşine takılıp gitmeleri son derece yanlış ve üzücüdür.

Her gün Gazze halkından yüzlerce insanı öldüren İsrail’i sadece kınamakla, beylik laflarla geçiştirmekle yetinen politikaları, Milli Görüşçü olduğunu iddia eden AK Partili arkadaşların nasıl hazmettiklerini anlamakta zorlanıyoruz. 

Zira:

Gerçek Milli Görüşçüler vatan ve bayrak sevgisiyle meşbudur.

Gerçek Milli Görüşçüler daima doğrudan yana, yanlışa karşıdır. 

Gerçek Milli Görüşçüler çalmayan, soymayan, soydurmayan insanlardır. Çalanları da saflarından uzaklaştıranlardır.

Gerçek Milli Görüşçüler “Müminler ancak kardeştir” (Hucurât/10) emrine göre hareket eder, diğer Müslümanlara da kendi öz kardeşi gibi bir anlayışla yaklaşarak, kucaklar. 

Gerçek Milli Görüşçüler Adil Düzene inanır, hakseverdir, yanlış olana asla iltifat etmez, gömlek değiştirenleri de sevmez.

Gerçek Milli Görüşçüler İsevileri, Musevileri dost olarak görmez, zira onlar birbirlerinin dostu, Müslümanların düşmanıdır. 

Gerçek Milli Görüşçüler liderlerin Milli Görüşe aykırı tutumlarına asla boyun eğmez, onlar sadece Allah’ın huzurunda eğilir.

Gerçek Milli Görüşçüler liderleri kim ise, ne derse desin, ona biat etmez. Hep Hakk’ın ve halkın yanında yer alır.

Bu şartlarda eğitim almış insanların, şimdiler menfaatleri için Milli Görüş anlayışına aykırı emirlere ayak uydurmaya çalıştıklarını, bu isteklere göre parmak kaldırıp, indirdiklerini görünce üzüntülerimiz zirve yapıyor. 

Her fırsatta merhum Necmettin Erbakan’ın talebesi olduklarını söyleyenlerin, Erbakan’ın evladı dâhil, bugün, merhum Erbakan’ın söylediklerine ve hedeflerine asla uymadıklarını görüyoruz. Bu hal ve tavırlar bile üzülmemize yetiyor. 

Rahman ve Rahim,

Kadir ve Muktedir,

Gaffar ve Settar olan Allah’a emanet olunuz. 

“Ya Rabbi bu haftayı bize hayırlı ve bereketli kıl. Hayırlara yakın, şerlere uzak eyle.”

Selam doğru yola uyanlara olsun. (Taha/47). Cağaloğlu – 26.02.2024